Nyheter och aktiviteter

Event

Lansering av Omställningsrapporten

Utmaningar och möjligheter för ett hållbart näringsliv – en rapport från FN:s hållbarhetsnätverk Global Compact Network Sweden

Under ett lanseringsevent den 24 augusti kl. 12.00 släpper UN Global Compact Network Sweden (GCNS) Omställningsrapporten 2022. Lyssna till rapportens resultat och ställ dina frågor till panelen när den största svenska rapporten av sitt slag, oss veterligen, presenteras och analyseras.

Vi är halvvägs till 2030, året då vi ska ha uppnått de Globala målen. Sverige har som målsättning att vara ett föregångsland i genomförandet av Agenda 2030 och för att detta ska bli verklighet har svenska företag en stor uppgift. Vad behövs i samspelet mellan näringslivet och politiken för att detta ska hända? Vilka hinder behöver överkommas för att företagen ska kunna ställa om? Hur ser företagen på deras nuläge vad gäller kunskap, målsättningar och riskanalyser för hållbarhet?

Detta besvaras i rapporten som vi, tillsammans med Ipsos Sverige, tillsammans tagit fram. Under lanseringseventet kommer du att få lyssna till Philip Thormark, Executive Director på GCNS när han presenterar rapportresultaten, se överlämningen av rapporten till klimat-och miljöministerns statssekreterare Anders Grönvall och lyssna till en paneldiskussion om rapportens resultat. Panelen består av:

Avslutningsvis hålls en frågestund där du kan ställa dina frågor om rapporten.

Eventet modereras av Anna Abenius, kommunikationschef på GCNS och är i hybridform, kostnadsfritt och öppet för alla.

Målgrupp för eventet

Eventet riktar sig till alla som är intresserade av och/eller arbetar med hållbart företagande.

Praktisk information

Tid: 24 augusti, kl. 12.00 -13.00

Format: Eventet sker online men möjlighet att delta fysiskt finns också, vänligen specificera hur du vill delta i anmälningslänken. Länken till onlineeventet skickas ut vid registrering.

Språk: Svenska

Deltagare: Eventet är öppet för alla företag, organisationer och privatpersoner (deltagande i UN Global Compact krävs inte).

Registrering: Eventet är gratis. Sista anmälningsdag för digitalt deltagande är 24 augusti kl. 11.00.

Kontakt: Har du frågor är du välkommen att mejla till info@globalcompact.se.

Event

Save the date: Det nordiska Global Compact-mötet 2022!

Spara datumet för årets nordiska Global Compact-möte! Vi i det svenska nätverket bjuder in till konferensen som äger rum den 26-27 oktober i Göteborg.

Konferensens övergripande teman är mänskliga rättigheter och klimat. Att se till att de kommande generationerna kan leva gott i en välmående miljö är en mänsklig rättighet – en rättighet som våra barn räknar med att vi ska upprätthålla för dem. Barnrättsprinciperna lanserades 2012 av UN Global Compact, UNICEF och Rädda Barnen vilket betyder att de nu fyller 10 år, och detta kommer att lyftas under konferensen. Trots framsteg är inte barns rättigheter någon kärna i ansvarsfullt företagande, så konferensen kommer att belysa hur företag måste bidra till barnrättsprinciperna och till den rättvisa omställning som är avgörande, både för barn idag och för kommande generationer.

Inget företag kan lösa de många kriser vi just nu står inför på egen hand. Samarbeten är avgörande för att uppfylla de Globala målen i tid. Därför kommer vi att ha ett särskilt fokus på att möjliggöra samarbeten under hela konferensen. Vi på de nordiska Global Compact-nätverken är de naturliga mötesplatserna för att utbyta erfarenheter och få stöd för strategiskt hållbarhetsarbete. Under denna konferens vill vi ge er, våra medlemmar, en hjälpande hand att kunna nätverka och öppna upp för potentiella samarbeten över gränserna. Dela erfarenheter med peers, brainstorma lösningar kring gemensamma utmaningar, dra nytta av varandras styrkor – dessa är möjliggörare i framgångsrikt företagande generellt, och avgörande för att vi ska hålla oss under 1,5-gradersmålet utan att kompromissa social och ekonomisk hållbarhet.

Konferensen hålls på engelska och i hybridformat. Hela programmet kommer att finnas tillgängligt för fysisk närvaro och några delar av programmet kommer att sändas digitalt för de som inte kan vara med i Göteborg. Vi håller just nu på att planera programmet, så om du har några specifika förslag eller input kopplat till de övergripande teman eller det särskilda fokuset är du varmt välkommen att maila oss på info@globalcompact.se.

Vi är så glada att bjuda in dig till den svenska västkusten och ser fram emot att skicka mer information till dig efter sommaren. Markera 26-27 oktober i era kalendrar och håll utkik efter fler mail om konferensen framöver!

Event

Introduktion till UN Global Compact och det svenska nätverket

Är du ny medlem i Global Compact Network Sweden eller kanske bara nyfiken på vad vi gör och vår koppling till UN Global Compact? Varmt välkommen till nästa webbsända introduktion den 18 augusti.

Vid detta tillfälle får du som medlem en introduktion till vår verksamhet med möjlighet att ställa frågor samt dela dina förväntningar på medlemskapet.

På mötet kommer du få lära dig mer om:

 • Vilka är organisationerna UN Global Compact och Global Compact Network Sweden?
 • Vilka är UN Global Compacts tio principer och hur relaterar dessa till de Globala målen?
 • Vilket värde får du som medlem och vilka är möjligheterna att engagera sig på både lokal och global nivå?
 • Vilka förväntningar finns det på ditt företag/organisation och hur fungerar COP-rapportering?

Målgrupp för eventet

Mötet riktar sig framför allt till dig som är ny medlem i Global Compact Network Sweden, men passar även dig som arbetar för ett medlemsföretag men kanske inte tagit del av nätverkets aktiviteter tidigare. Om du har kollegor som du tror är intresserade av att lära sig mer om Global Compact, tipsa gärna dem att anmäla sig!

Praktisk information

Tid: 18 augusti 2022, kl 09.00-10.00.
Webbevent: Eventet sker online. Länken till webbeventet skickas ut en vardag före seminariet.
Deltagare: Alla som är anställda hos medlem i Global Compact Network Sweden.
Registrering: Eventet är gratis. Sista anmälningsdag är 17 augusti kl 13.00.
Kontakt: Har du frågor om eventet är du välkommen att mejla till info@globalcompact.se.
OBS: Mötet är endast för medlemmar i Global Compact Network Sweden.

Anmälan

Event

Praktisk tillämpning av UN Global Compacts Tio Principer

Välkommen till Global Compact Network Swedens webbsända introduktion till UN Global Compacts Tio Principer!

UN Global Compacts Tio Principer om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption har funnits i över 20 år men är mer aktuella än någonsin i tider präglade av både pandemi och krig i Ukraina. Vi måste aktivt beakta och balansera samtliga perspektiv för att möjliggöra en hållbar utveckling.

Företrädare från tre medlemsföretag kommer presentera hur de arbetar med principerna. Fokus kommer vara på praktiska exempel och hur de Tio Principerna integreras i företagens övergripande hållbarhetsarbete.

Inbjudna talare är:

 • Camilla Goldbeck-Löwe, VP Corporate Responsibility på Epiroc om principerna gällande mänskliga rättigheter och arbetsrätt.
 • Ytterligare talare meddelas inom kort

Målgrupp för eventet

Introduktionen är för alla som vill lära sig mer om de tio principerna och hur andra företag jobbar med dem i praktiken. Det är inte nödvändigt att ha hållbarhet som huvudarbetsuppgift, så bjud gärna in dina kollegor. Seminariet hålls för medlemmar i Global Compact Network Sweden. 

Praktisk information

Tid: 13 september 2022, kl 09.00-10.30.
Webbevent: Eventet sker online. Länken till webbeventet skickas ut en vardag före seminariet.
Deltagare: Alla som är anställda hos medlem i Global Compact Network Sweden.
Registrering: Seminariet är gratis. Sista anmälningsdag är 12 september kl. 13.00.
Kontakt: Har du frågor om seminariet är du välkommen att mejla till info@globalcompact.se.

Anmälan

Event

Business Action to Advance the SDGs: Addressing Sustainability Issues…

För att hantera de komplexa hållbarhetsutmaningar vi står inför så spelar näringslivets en central roll. Det är därför avgörande att företag vidtar konkreta och kraftfulla åtgärder för att bidra till den globala hållbarhetsagendan och säkerställa vår förmåga att uppnå de Globala målen.

Detta digitala event kommer att ge praktisk vägledning för hur företag kan bidra till de Globala målen på ett strategiskt och kraftfullt sätt genom att arbeta med prioritering, målsättning och integration.

UN Global Compact kommer dela övergripande kunskap och ge praktisk vägledning som hjälper företag i arbetet med de Globala målen och Accenture kommer att gå igenom hur ’design thinking’ kan appliceras i praktiken för att adressera komplexa hållbarhetsutmaningar på ett holistiskt sätt. Därtill kommer företagsrepresentanter dela med sig av sitt praktiska arbete och ge sina bästa tips för att nå framgång i arbetet med de Globala målen.

Avslutningsvis kommer övergripande information ges om programmet SDG Ambition Accelerator, som är ett kapacitetsbyggande program från UN Global Compact för att stödja deltagande företag i deras arbete med de Globala målen.

Inbjudna talare: 

 • Caitlin Casey, Senior Manager, Global Operations, UN Global Compact
 • Susanna Fräki, Business Designer, Sustainability Lead, Accenture
 • Fler talare kommer annonseras inom kort.

Eventet arrangeras gemensamt av UN Global Compact Network Sweden och UN Global Compact Network Finland.

Målgrupp för eventet

Detta event riktar sig till yrkesverksamma som är engagerade i företagets arbete med de Globala målen och som vill fördjupa sin förståelse för hur företag kan uppnå kraftfulla åtgärder för att bidra till de Globala målen.

Praktiskt information

Tid: 7 september 2022, kl 14.00-15.30.
Webbmöte: Eventet sker online. Länken till webbeventet skickas ut vid registrering.
Språk: Engelska
Deltagare: Eventet är öppet för alla företag och organisationer (deltagande i UN Global Compact krävs inte).
Registrering: Eventet är gratis. Sista anmälningsdag är 6 september kl. 13:00.
Kontakt: Har du frågor är du välkommen att mejla till info@globalcompact.se.

Anmälan

Genom att registrera dig till detta event samtycker du till att dela dina registreringsuppgifter med både UN Global Compact Network Sweden och UN Global Compact Network Finland.

Event

De uppdaterade ramarna för medlemskap

Välkommen till UN Global Compact Network Swedens informationsmöte om de uppdaterade ramarna för medlemskap!

Vad innebär UN Global Compacts uppdaterade strategi och vad betyder denna för ditt medlemskap? Vilka verktyg har du som medlem tillgång till? Vilka program och event erbjuder det svenska nätverket under 2022?

Vid årsskiftet berättade Sanda Ojiambo, Assistant Secretary-General och vd för UN Global Compact, att ramarna för medlemskap i initiativet uppdaterats. Som resultat av uppdateringarna kommer medlemmarna få ett förbättrat värdeerbjudande, fler engagemangsmöjligheter och en förnyad Communication on Progress-rapportering, vilket också kan påverka din medlemsavgift. Detta kan du läsa mer om här. För att du ska känna dig införstådd i uppdateringarna är vi glada över att bjuda in dig till ett digitalt informationsmöte där vi går igenom förändringarna och svarar på dina frågor.

Under eventet kommer du att kunna lyssna till följande punkter och talare:

 • UN Global Compacts strategi – Ole Lund Hansen, Chief of Global Operations, UN Global Compact
 • Uppdaterat värdeerbjudande, del 1 – Philip Thormark, Executive Director, UN Global Compact Network Sweden
 • Uppdaterat värdeerbjudande, del 2 – Veronica Strömbrink, Programme and Event manager, UN Global Compact Network Sweden
 • Communication on Progress-rapportering – Magnus Mellgren, Operations and Network Manager, UN Global Compact Network Sweden

Anna Abenius, Head of Communication, UN Global Compact Network Sweden modererar mötet och avslutningsvis också frågestunden. Har du några frågor redan nu? Om så är fallet är du varmt välkommen att ställa dessa i formuläret för anmälan.

Informationsmötet är för alla som vill lära sig mer om det nya förbättrade värdeerbjudandet, engagemangsmöjligheterna och Communication on Progress-rapporteringen, och hålls för medlemmar i UN Global Compact Network Sweden. 

Praktiskt inför informationsmötet:

Tid: 16 juni 2022, kl 13.00-14.30.
Webbmöte: Mötet sker online och du som är anmäld får länken skickad till dig en vardag före mötet hålls.
Deltagare: Alla som är anställda hos medlem i UN Global Compact Network Sweden.
Registrering: Mötet är gratis. Sista anmälningsdag är 15 juni kl. 13.00.
Kontakt: Har du frågor är du välkommen att mejla till info@globalcompact.se.

Årsmöte

Ny styrelse i UN Global Compact Network Sweden

UN Global Compact Network Sweden (GCNS) har den 10 maj hållit sitt årsmöte. Av medlemmarna valdes Gabriel Lundström, Head of ESG Investments, SEB Life på SEB till ny styrelseordförande. Till styrelsen valdes också fyra nya medlemmar.

Till nya styrelseledamöter valdes Andreas Follér, Head of Sustainability på Scania Group, Anna Romberg, Executive Vice President Legal, Compliance & Governance på Getinge AB och Helena Hagberg, chef för hållbarhet på Skandia. Som ny suppleant valdes Camilla Goldbeck-Löwe, Vice President Corporate Responsibility på Epiroc.

Styrelsemedlemmar som omvaldes var Cecilia Chatterjee-Martinsen, International Programs Director, Rädda Barnen Sverige, Magnus Björsne vd på AZ BioVentureHub AB, Mattias Svensson, chef för hållbar utveckling på Humlegården. Frida Koff, kommunikations- och hållbarhetschef på Hemfrid AB, var inte föremål för omval detta årsmöte utan sitter fortsatt kvar i styrelsen.

Malin Ripa, Head of Sustainability på Axel Johnson International klev ur rollen som ledamot och ersätter i stället Kerstin Lindvall, hållbarhetsdirektör på ICA-gruppen AB som suppleant.

Kerstin Lindvall, Mia Edofsson, hållbarhetschef på Volvo Lastvagnar och Théo Jaekel, Corporate Responsibility Expert – Business and Human Rights på Ericsson avslutade sina uppdrag i styrelsen.

Ny styrelseordförande

Gabriel Lundström, Head of ESG Investments, SEB Life på SEB blev vald till styrelseordförande av årsmötet.

– Jag vill tacka avgående styrelsemedlemmar för deras fantastiska insatser. Samtidigt vill jag tacka GCNS medlemmar och styrelsen för förtroendet jag fått som styrelseordförande. Jag ser fram emot att driva nätverket framåt tillsammans med den nya styrelsen i denna oerhört kritiska period där vi behöver ett accelererat hållbarhetsarbete på bred front, säger Gabriel Lundström.

Gabriel Lundström har varit aktiv i styrelsen sedan år 2018 och har sedan januari 2022 varit tillförordnad styrelseordförande. Den rollen gick han in i när Emma Ihre, tidigare styrelseordförande, avslutade sitt uppdrag efter flera mycket framgångsrika år med stort engagemang, kunskap och starkt ledarskap.

Med den nya styrelsen säkerställs en fortsatt stark kompetens inom områden med hög relevans för GCNS, i synnerlighet kopplat till de Tio Principerna och de respektive ämnesområdena. Styrelsens ledamöter kompletterar varandra sett till bakgrund och erfarenhet, samt utgör ett rimligt representativt urval av GCNS medlemmar sett till storlek, verksamhet och geografi.

11 maj 2022

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Abenius, kommunikationschef UN Global Compact Network Sweden,
anna.abenius@globalcompact.se, 0735 46 88 03

Läs mer på globalcompact.se och följ oss på Twitter och LinkedIn

UN Global Compact Network Sweden (GCNS) är svenskt näringslivs största samarbete inom hållbarhet. Nätverket grundades 2018 som det svenska nationella nätverket för UN Global Compact och är idag den naturliga mötesplatsen för utbyte och stöd kring strategiskt hållbarhetsarbete. GCNS arbetar utifrån UN Global Compacts Tio Principer och de Globala målen för att hjälpa svenska företag och organisationer att accelerera hållbarhetsarbetet och bidra till en bättre värld.

Nyheter

Gör praktik inom kommunikation och event på UN Global…

Vi på UN Global Compact Network Sweden (GCNS) söker en ny praktikant med start i början av höstterminen 2022. Är du en fena på kommunikation och event? Har du en stor passion för hållbarhetsfrågor? Då är det kanske dig vi letar efter! Ansök senast den 1 juni.

United Nations Global Compact initierades år 2000 av FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annan med syftet att samla företag och organisationer för att tillsammans gå mot ett mer hållbart näringsliv. UN Global Compact Network Sweden grundades år 2018 och är det lokala nätverket för svenska medlemmar. Med nästan 500 företag och organisationer anslutna är nätverket det största av sitt slag i Sverige. Vi arbetar utifrån UN Global Compacts Tio Principer och de Globala målen för att ge våra medlemmar kunskap, vägledning och inspiration kring strategiskt hållbarhetsarbete. 

Som praktikant hos oss kommer du att arbeta med sekretariatets dagliga aktiviteter – högt och lågt men med fokus på kommunikation och event. I din roll kommer du att vara med och ta fram innehåll till våra sociala medier, hemsida och nyhetsbrev. Du kommer att få lära dig praktisk kunskap kring hur man planerar, genomför och följer upp event. Om du brinner för jämställdhet kommer ditt engagemang att komma till god nytta då praktikanten kommer att hjälpa till med praktikaliteter för vårt utbildningsprogram Target Gender Equality. Vi ser att du har en god samarbetsförmåga och då vi är ett litet kansli krävs flexibilitet och prestigelöshet. 

Vi letar efter dig som…

 • Är student inom kommunikation eller motsvarande
 • Har ett stort hållbarhetsintresse
 • Är självständig, kreativ, noggrann och nyfiken
 • Talar, skriver och läser flytande på svenska och engelska

Det är meriterande om du har…

 • Avslutade kurser inom hållbarhet, statsvetenskap, projektledning eller motsvarande
 • Tidigare arbetat med kommunikation och/eller event
 • Erfarenhet av att arbeta med kommunikation datadrivet
 • Kompetens inom grafisk design i program som InDesign och Photoshop

Praktiken kommer att ge dig tillgång till ett brett kontaktnät inom svenskt näringsliv och du kan vänta dig att få lära dig mycket, både inom kommunikation, event och diverse hållbarhetsfrågor. Det finns dock några uppgifter du inte kommer göra. Dessa är:

 • Köpa kaffe
 • Fylla på skrivaren med papper
 • Sitta av din tid

Vi vill att du ska få ut så mycket som möjligt av din praktik hos oss och är nyfikna på dig, dina idéer, kunskaper och erfarenheter. Praktiken går på heltid, minst en halv termin men gärna en hel termin. I dagsläget består kansliet av fyra heltidsanställda med tre personer på Göteborgskontoret och en person i Stockholm. Av den anledningen ser vi helst att du är bosatt i Göteborg, alternativt Stockholm.

Urval och intervjuer sker löpande och tillsättning kan ske före sista ansökningsdag. Frågor om praktikplatsen besvaras av GCNS kommunikationschef Anna Abenius eller eventansvarige Veronica Strömbrink. Har du frågor om praktikplatsen kan du kontakta Anna på anna.abenius@globalcompact.se eller Veronica på veronica.strombrink@globalcompact.se. Välkommen med ditt CV och personliga brev senast den 1 juni 2022 till info@globalcompact.se. Märk din ansökan med ”Praktikant”.

Event

Företag och mänskliga rättigheter

Respekt för mänskliga rättigheter är ett högaktuellt ämne, inte minst med tanke på den senaste utvecklingen med krig i Europa. Samtidigt växer ett bindande juridiskt ramverk fram gällande hur företag måste beakta mänskliga rättigheter i sina verksamheter och affärsrelationer, där EU-kommissionen nu lagt sitt första förslag till direktiv som kräver att bolag respekterar mänskliga rättigheter.

Mot denna bakgrund erbjuder UN Global Compact Network Sweden, tillsammans med Enact Sustainable Strategies som specialiserar sig på företags ansvar för mänskliga rättigheter, fyra tillfällen där ditt företag får chansen att förkovra sig i vad som förväntas av ditt företag i ert arbete med mänskliga rättigheter – och hur ansvarsfullt företagande kan säkerställas.

Under dessa fyra träffar kommer vi ge en introduktion till mänskliga rättigheter, titta närmre på vad som förväntas av företag samt hur ett systematiskt arbete med att respektera mänskliga rättigheter kan uppnås. Djupdykningar kommer ske inom relevanta teman där vi även kommer titta närmre på hur komplexa situationer kan hanteras, men också vilka verktyg som finns för att utveckla en ansvarsfull värdekedja. Serien riktar sig till både stora och små företag.

Serien sänds digitalt under fyra tillfällen:

 1. Introduktion till mänskliga rättigheter, 20 april. Läs mer om del ett och anmäl dig här.
 2. Process för hantering av mänskliga rättigheter i leverantörsledet, 24 maj. Läs mer om del två och anmäl dig här.
 3. Grundläggande arbetsrätt i leverantörsledet, 1 september. Läs mer om del tre och anmäl dig här.
 4. Intressentdialog och redovisning inom mänskliga rättigheter, 22 september. Läs mer om del fyra och anmäl dig här.

Målgrupp för eventet:

Webbinariet riktar sig till både stora och små företag och är relevant för alla som vill få förståelse kring hur en process för effektiv hantering av mänskliga rättigheter inom leverantörsledet kan se ut.

Praktisk information

Webbevent: Eventet sker online. Länken skickas ut en vardag före webbinariet.
Deltagare: Alla som är anställda hos medlem i UN Global Compact Network Sweden.
Registrering: Webbinariet är gratis. Anmäl dig senast 24 timmar innan webbinariet startar.
Kontakt: Har du frågor om seminariet är du välkommen att maila info@globalcompact.se

Event

Decent Work 2.0: en arbetsplats för livet

Hur kan företag skapa bättre förutsättningar för arbetande familjer och vilka positiva effekter har det för medarbetarna, affären och samhället i stort? Detta kan du få reda på den 7 april då UN Global Compact Network Sweden och UNICEF Sverige bjuder in till ett digitalt, öppet och gratis event som fokuserar på familjevänliga arbetsplatser, både ur ett nationellt och globalt perspektiv. Förutom att få att få ta del av delar ur UNICEFs globala rapporter om hur barn och familjer påverkas av familjevänliga insatser på arbetsplatsen, kommer du få träffa företrädare för ABB och Spotify. De kommer att dela hur och varför de på olika sätt implementerat familjevänliga åtgärder för sina medarbetare. TCO, tjänstemännens centralorganisation, kommer också delta för att prata om effekterna av flexibelt arbete.

COVID-19 har ändrat vårt sätt att leva och arbeta. Dessutom omdefinierade pandemin vår arbetsplats rent geografiskt genom att sudda ut gränsen mellan arbete och privatliv då hemmajobb, nedstängda skolor och omgångar av karantän blev det nya normala. För många, inte minst för föräldrar och barn, har detta inneburit enorma påfrestningar men det nya normala har också inneburit möjligheter. Att som arbetsgivare göra familjevänliga insatser kan förutom att bidra till välmående, jämställdhet och barns rättigheter också leda till ökad produktivitet och göra det lättare att attrahera framtida talanger. Detta kommer du att få höra mer om under eventet där du får ta del av goda företagsexempel och rapportresultat kring ett inkluderande och flexibelt arbetsliv.

Eventet kommer att behandla frågeställningar som:

 • Vad är arbetsgivarens roll och ansvar för att erbjuda en hållbar och anständig arbetsmiljö och balans mellan arbete och familj?
 • Hur ser företagens implementering av familjevänliga arbetsplatsåtgärder ut och vilka positiva effekter har det för medarbetarna, affären och samhället i stort?
 • Vad kan just ditt företag göra?

Talare under eventet är:

Eventet kommer avslutas med en paneldiskussion som modereras av Lova Unge, Legal Counsel på Swedfund.

Praktisk information

Datum och tid: 7 april 2022, kl 13.00-14.30
Webbevent: Eventet sker online. Länken till webbeventet skickas ut en vardag före eventet.
Deltagare och målgrupp: Eventet är öppet för alla företag och organisationer (medlemskap i UN Global Compact Network Sweden är inte ett krav) och riktar sig främst till dig som arbetar med HR- eller hållbarhetsfrågor.
Registrering: Eventet är gratis. Sista anmälningsdag är 7 april kl. 11.00.
Kontakt: Har du frågor om seminariet är du välkommen att maila till info@globalcompact.se