Verktyg och guider

Oavsett var du eller ditt företag befinner er på hållbarhetsresan kan vi erbjuda vägledning och guidande principer som hjälper er att ta viktiga steg framåt.

Om verktygslådan

UN Global Compact har tagit fram ett stort utbud av verktyg som täcker ett brett spektrum inom hållbarhetsområdet. Verktygen hjälper dig både att förstå åtagandet ditt företag har gjort som medlem i  UN Global Compact, och hur ni kan implementera mänskliga rättigheter, arbetsrätt, klimat och anti-korruption i strategier och verksamhetsprocesser.

Living Wage Analysis Tool

Den privata sektorn sysselsätter två tredjedelar av världens löntagare och har därför stor möjlighet att bidra till minskad fattigdom i världen. Med hjälp av vårt webbaserade verktyg, UN Global Compacts Living Wage Analysis Tool, kan företag utvärdera sitt arbete med levnadslöner och därigenom bidra till ökad jämlikhet globalt.

 • Baserat på internationella standarder framtagna av ILO (International Labour Organization) och UN Guiding Principles on Business & Human Rights
 • Framtaget tillsammans med ledande företag och organisationer inom  UN Global Compact Think Lab on Living Wage
 • Ett användarvänligt digitalt verktyg för medlemmar som hjälper företag att utvärdera sina nuvarande policys, identifiera risker och möjligheter och sätta rimliga mål. Utvärderingen presenteras i ett tydligt format så att företag enkelt kan identifiera förbättringsområden.
 • Water Stewardship Toolbox

  Flera av våra största hållbarhetsutmaningar, såsom klimatförändringar, minskad biologisk mångfald och människors hälsa, är nära relaterade till vatten. Vatten och vattenförsörjning är därför en fråga som borde vara högt upp på alla företags och organisationers hållbarhetsagenda. UN Global Compact har samlat ett antal verktyg för att hjälpa företag att adressera vattenfrågan. UNGC har också initierat CEO Water Mandate för att skapa ett större engagemang och påskynda samverkan kring en hållbar vattenförsörjning globalt.

 • Decent Work Toolkit for responsible companies

  Three Asian woman tea pickers working on a farm Denna verktygslåda erbjuder en guide för företag som vill ställa bättre krav på goda arbetsförhållanden i leverantörskedjan och bidra till FN:s Hållbarhetsmål 8: anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Den är speciellt framtagen för inköpare och att förbättra inköpsprocessen. Med hjälp av Decent Work Toolkit kan inköpsteamet på ditt företag sätta ett gemensamt ramverk för hållbara inköp och få en introduktion till vilka krav som ställs kring arbetsvillkor och mänskliga rättigheter.  

 • Women Empowerment Toolkit

  Portrait of a hispanic female electrician standing against white wall. Woman wearing khaki uniform and hardhat looking at camera Att stärka kvinnors position både på arbetsmarknaden och i samhället, och skapa förutsättningar för lika lön för likvärdigt arbete är grunden i FN:s mål 5: jämställdhet. Tillsammans med UN Women och fler än 170 företag har UN Global Compact utvecklat Women’s Empowerment Principles Gender Gap Analysis Tool.  Verktyget hjälper dig att utvärdera hur ditt företag presterar i jämställdhetsarbetet och identifiera utmaningar och förbättringsmöjligheter.