Utbildningsprogram

Tillsammans med UN Global Compact globalt erbjuder vi flera längre utbildningsprogram, även kallade acceleratorprogram.

Om Accelerator­programmen

En kostnadsfri förmån exklusivt för våra medlemmar

UN Global Compact erbjuder flera utbildningar, så kallade acceleratorprogram, för att stötta medlemsföretag i att integrera de Tio Principerna och de Globala målen i affärsverksamheten och accelerera hållbarhetsarbetet. Utbildningarna är framtagna av världsledande experter för att förse företagsmedlemmar med verktyg och best practices inom områden såsom klimat, mänskliga rättigheter, jämställdhet och företagsimplementering av de Globala målen.

UN Global Compact Network Sweden anordnar fyra acceleratorprogram för våra svenska medlemsföretag. Här får deltagarna unika möjligheter till vägledning, utbildning, nätverkande och lokalt stöd som kan stärka och framtidssäkra verksamheten.

Programmen ges årligen under sex till nio månader och erbjuds exklusivt och kostnadsfritt till våra medlemmar.

Utforska våra program

 • Förbättra arbetet med mänskliga rättigheter

  En gul-skuggad bild på en man på en byggarbetsplats med hjälm och varselväst. Över står loggan för BHR accelerator

  I Business & Human Rights Accelerator ges deltagare utbildning, nätverksmöjligheter och lokalt stöd som hjälper ert företag och era medarbetare att gå från engagemang till handling för mänskliga rättigheter. Detta görs bland annat genom att etablera en systematisk due diligence-process för mänskliga rättigheter.

 • Ta steget mot att sätta ambitiösa klimatmål

  En grönskuggad bild på en skog uppifrån, med en bildväg som går igenom skogen. Över står loggan för CCA accelerator

  Climate Ambition Accelerator syftar till att driva kraftfulla klimatåtgärder. Var ni än befinner er på ert företags hållbarhetsresa så kommer detta acceleratorprogram att förse er med den kunskap som behövs för att sätta klimatmål enligt Science Based Targets och Parisavtalet.

 • Sätt och uppnå ambitiösa jämställdhetsmål

  En röd-skuggad bild på människor som sitter runt ett bord och samtalar. TGE loggan syns ovanför bilden

  Genom GAP-analys, kunskapshöjande workshops och erfarenhetsutbyte ges deltagare i Target Gender Equality stöd för att sätta och nå ambitiösa företagsmål för kvinnors representation och ledarskap, och för att säkerställa arbetsvillkor med lika lön för likvärdigt arbete.

 • Accelerera arbetet med de Globala målen

  En bergstopp över molnen. Över står loggan för SDG accelerator

  SDG Ambition syftar till att stödja deltagare i att sätta ambitiösa företagsmål i linje med de Globala målen samt påskynda integrationen av dessa i kärnverksamheten. Genom att delta i programmet kan företag bygga ett business case för ett ambitiöst hållbarhetsarbete.