SDG Ambition Accelerator

Accelerera hållbarhetsarbetet och lär dig identifiera risker och möjligheter i verksamheten med hjälp av de Globala målen.

Om programmet

Acceleratorprogrammet SDG Ambition hjälper företag att sätta ännu mer ambitiösa mål för att påskynda arbetet med de Globala målen och Agenda 2030.

I samarbete med SAPAccenture och 3M ger SDG Ambition vägledning, konkreta verktyg och erfarenhetsutbyte för att ta ännu större kliv på hållbarhetsresan. Det svenska nätverket anordnar inte programmet själva under 2023/2024, däremot finns möjlighet för svenska medlemmar att ansöka till SDG Ambition Accelerator på global nivå.

Vad du kommer lära dig

SDG Ambition Accelerator ger dig en bred och fördjupad förståelse för arbetet med de Globala målen och Agenda 2030. Mer konkret ger programmet:

 • Introduktion till UN Global Compacts metodologi ”SDG Ambition Approach” som tillhandahåller tydlig och strukturerad vägledning hela vägen – från ambitiös målformulering och åtgärdsplanering, till mätetal och integrering.
 • Bättre förståelse för hur ni strategiskt prioriterar hållbarhetsarbetet.
 • Vägledning kring hur ni integrerar SDG-relaterade affärsmål och resultat i era verksamhetsprocesser för att på så sätt accelerera framsteg inom de Globala målen.
 • Stöttning i hur ni utformar ett business case för ert ambitiösa hållbarhetsarbete med syfte att skapa större internt engagemang

Programupplägg

Programmet sträcker sig över tre månader och sker digitalt. Det innehåller både webbaserade on demand-kurser och digitala workshops för kunskapsbyggande och nätverkande med andra programdeltagare.

 • 1. Prioritering & målsättning

  Deltagande företag får utvärdera sin hållbarhetspåverkan i förhållande till de Globala målen och utifrån det prioritera de åtgärder som är mest relevanta utifrån den egna affärsverksamheten. Med detta som utgångspunkt kommer ambitiösa mål utformas i linje med ”SDG Ambition benchmarks” – en metodik som utvecklats särskilt för hur näringslivet kan uppnå kraftfulla bidrag till de Globala målen

 • 2. Business case & konkreta åtgärder

  Deltagarna får utforma planer med konkreta åtgärder för hur deras ambitiösa mål kan uppnås. Därtill får deltagarna formulera business caset bakom målen och hållbarhetsarbetet med syfte att driva internt engagemang.

 • 3. Integrering i verksamheten

  Deltagande företag kommer undersöka hur målen inklusive mätetal för måluppfyllnad kan integreras i verksamhetens kärnprocesser och system där relevanta resurser och teknologi kommer att beaktas. I denna avslutande modul kommer integrationsplaner utformas efter den egna verksamheten.

Hur deltar mitt företag?

För att delta i SDG Ambition behöver ditt företag uppfylla följande kriterier:

 • Vara medlem i UN Global Compact.
 • Vara engagerad och motiverad för att stärka sina ansträngningar så att de globala målen för hållbar utveckling kan uppnås.
 • Vara villig att utse två representanter* som ska delta i samtliga programaktiviteter, samt en verkställande representant som följer programutvecklingen och fungerar som en stödperson för representanterna samt deltar i högnivåmöten.

*Det rekommenderas att de två representanterna utgörs av en person med fokus på hållbarhet och strategi och en person med IT-relaterade kunskaper som har fokus på mätning och uppföljning av mål i affärssystemet.

Ansökan

Ansökan till programmet stängde 30 september 2022.

Det svenska nätverket kommer inte att anordna programmet under 2023/2024. Däremot finns möjlighet för svenska medlemmar att ansöka till SDG Ambition Accelerator på global nivå.

 

Vill du veta mer?

Kontakta oss via mail om du har frågor om programmet.