Bli medlem

UN Global Compact Network Sweden är svenskt näringslivs största hållbarhetsnätverk. Vi arbetar utifrån UN Global Compacts Tio Principer och de Globala målen för att ge våra medlemmar kunskap, vägledning och inspiration kring strategiskt hållbarhetsarbete. Ditt medlemskap ger dig bland annat tillgång till:

Vi är den naturliga mötesplatsen för svenska företag och organisationer som vill utbyta erfarenheter, hitta goda samarbeten och accelerera sitt arbete med att bidra till en bättre värld.

För att bli medlem i UN Global Compact Network Sweden behöver ditt företag eller din organisation ansluta till UN Global Compact. Deltagande i UN Global Compact som svenskt företag eller organisation medför automatiskt medlemskap i UN Global Compact Network Sweden.

UN Global Compact är ett frivilligt initiativ för både företag och organisationer. För att bli deltagare ska verksamheten skriva ett Letter of Commitment, där man uttrycker sitt stöd för de Tio Principerna och förbinder sig att arbeta med dessa. Brevet ska signeras av verksamhetens VD (eller likvärdig högst ställda person) och adresseras till FN:s generalsekreterare. För närvarande innehas denna post av António Guterres.

Ansökan gör om medlemskap görs på UN Global Compacts webbsida, där hittar ni även en stegvis guide och mallar för Letter of Commitment.

Ansök till UN Global Compact

Avgifter

Alla företag med intäkter över 1 miljoner SEK betalar en årlig avgift för deltagande i initiativet som baseras på företagets intäkter.

  • Företag med intäkter över 50 miljoner USD betalar en avgift till den globala organisationen som sträcker sig från 2 500 USD till 30 000 USD beroende på intäktsnivå.
  • Företag med intäkter under 50 miljoner USD men över 1 miljoner SEK betalar en lokal medlemsavgift till det svenska nätverket. För 2022 är den lokala medlemsavgiften 5000 SEK momsfritt.
  • Dotterbolag till företag som är anslutet och betalar en global avgift till UN Global Compact betalar den lokala medlemsavgiften.
  • Icke-företagsorganisationer samt företag med intäkter under 1 miljoner SEK betalar ingen avgift.

Dotterbolag

Om moderbolaget är deltagare i UN Global Compact finns det möjlighet för dotterbolaget/landskontoret att bli medlem i det svenska nätverket Global Compact Network Sweden. Vänligen läs UN Global Compacts policy om dotterbolag för att bedöma vilket medlemskap som är korrekt för ert företag. Ansökan för dotterbolag/landskontor görs här.

I formuläret svarar ni som dotterbolag/landskontor ”Yes” på frågan ”Is your company a subsidiary or country office of an existing UN Global Compact participant?”.