Bli medlem

UN Global Compact Network Sweden är nätverket för företag som vill accelerera sitt hållbarhetstarbete. 570+ av Sveriges främsta företag och organisationer är redan medlemmar.

Medlems­förmåner

Ett medlemskap i UN Global Compact erbjuder ditt företag en rad förmåner och möjligheter. Medlemsföretagens alla anställda kan delta i de medlemsaktiviteter som vi anordnar inom relevanta områden. Ni får därigenom tillgång till:

 • Kunskapshöjande event och nätverksträffar inom hållbarhetsområdets viktigaste frågor.
 • Utbildningsprogram inom mänskliga rättigheter, klimat, jämställdhet och de Globala målen. Plus tillgång till Academy en omfattande digital utbildningsplattform.
 • Ett unikt nätverk med hållbarhetschefer, klimatexperter, internationella samarbetspartners osv.

Fyll i ansökan

Är du och ditt företag ute efter en mötesplats där svenska företag och organisationer utbyter erfarenheter, hittar goda samarbeten och accelererar sitt hållbarhetsarbete? Då har du hittat rätt! UN Global Compact är medlemsorganisationen för alla företag som vill bidra till ett bättre samhälle.

Vi arbetar utifrån UN Global Compacts Tio Principer och de Globala målen för att ge våra medlemmar kunskap, vägledning och verktyg kring strategiskt hållbarhetsarbete.

 

Andra svenska medlemmar

UN Global Compact är ett frivilligt initiativ för både företag och organisationer. I Sverige har våra medlemmar en bred representation sett till bransch, storlek, organisationstyp och mognadsgrad inom hållbarhetsområdet.

 • 570+
  svenska medlemmar
 • 30+
  olika branscher
 • 2.5M
  anställda hos svenska medlemsföretag

Åtaganden

Som deltagare i UN Global Compact åtar sig verksamheter att implementera de Tio Principerna och de Globala målen i verksamheten.

 • Visa stöd för UN Global Compact och de Tio Principerna

  För att bli deltagare i UN Global Compact ska verksamheten skriva ett Letter of Commitment, där man uttrycker sitt stöd för de Tio Principerna och förbinder sig att arbeta med dessa. Brevet ska signeras av verksamhetens vd (eller likvärdig högst ställda person) och adresseras till FN:s generalsekreterare António Guterres. När du som svensk organisation ansluter dig till UN Global Compact blir du automatiskt medlem i UN Global Compact Network Sweden.

 • Kommunicera om era framsteg

  För att medlemsföretag ska kunna visa hur de arbetar med de Tio Principerna och de Globala målen ska de årligen ska svara på och publicera en Communication on Progress (CoP). CoP:n utgörs av ett standardiserat frågeformulär på en digital plattform och ett uttalande från företagets vd om fortsatt stöd för UN Global Compact och dess principer.

 • Intäkter investeras tillbaka i medlemsaktiviteter

  UN Global Compact är ett icke-vinstdrivande initiativ och intäkterna som går in i initiativet investeras tillbaka i medlemsaktiviteter, vilka medlemmar kan ta del av för att accelerera sitt arbete över hela hållbarhetsspektrat. För att kunna göra detta betalar alla företag med intäkter över 1 miljon SEK en årlig avgift för deltagande i initiativet. Medlemmens avgift baseras på företagets omsättning. Icke-företagsorganisationer betalar ingen avgift.

Kriterier för medlemsskap

Små, medelstora och stora företag, organisationer och andra aktörer kan bli medlemmar i nätverket. För att bli medlem ansöker du om medlemskap och din ansökan granskas sedan av vårt huvudkontor i New York. Vissa verksamheter, så som tobaks- och klusterbombstillverkare, kan inte bli medlemmar i initiativet.

Om moderbolaget är deltagare i UN Global Compact finns det möjlighet för dotterbolaget/landskontoret att bli medlem i det svenska nätverket UN Global Compact Network Sweden. Vänligen läs UN Global Compacts policy om dotterbolag.