Bli medlem

Villkor

För att bli medlem i Global Compact Network Sweden krävs ett medlemskap i UN Global Compact. Deltagande i UN Global Compact som svenskt företag eller organisation medför automatiskt medlemskap i Global Compact Network Sweden.

UN Global Compact är ett frivilligt initiativ för både företag och organisationer. För att bli deltagare ska verksamheten skriva ett Letter of Commitment, där man uttrycker sitt stöd för de tio principerna och förbinder sig att arbeta med dessa. Brevet ska signeras av verksamhetens VD (eller likvärdig högst ställda person) och skickas till FN:s generalsekreterare. För närvarande innehas denna post av António Guterres.

Letter of Commitment – Mall för företag

Letter of Commitment – Mall för organisationer

Därefter ansöker företaget om medlemskap på UN Global Compacts webbsida

Ansökningsformulär för företag

Ansökningsformulär för organisationer

Engagemangsnivåer

Som en del av ansökningsprocessen ska företaget/organisationen välja engagemangsnivå (”Engagement Tier/Level”). Det finns idag två nivåer; Participant eller Signatory. Mer information om vad de olika nivåerna innebär hittar du här.

Avgifter

Som Participant betalar du en avgift direkt till det globala nätverket.
Som Signatory betalar du till det globala nätverket om din organisation har en omsättning på över 50 miljoner USD. Har din organisation en omsättning under denna gräns, men över 1 miljon SEK betalar ni endast en lokal medlemsavgift. För medlemmar på Signatory-nivå, med under 1 miljon SEK i omsättning, betalas ingen avgift.

Mer information om avgiftsnivåer hittar du här.

Dotterbolag

Om din verksamhet är deltagare i UN Global Compact men inte är skriven i Sverige finns det möjlighet för den svenska delen av verksamheten (dotterbolag/landskontor) att bli medlem i det svenska nätverket Global Compact Network Sweden. Vänligen läs vår policy om dotterbolag/landskontor för att bedöma vilket medlemskap som är korrekt för ert företag. Ansökan för dotterbolag/landskontor görs här. I formuläret svarar ni som dotterbolag/landskontor ”ja” på frågan ”Is your company a subsidiary or country office of a UN Global Compact Participant or Signatory?”. Den årliga avgiften för dotterbolag/landskontor är 5,000sek och den ger tillgång till det lokala nätverkets samtliga aktiviteter och globala aktiviteter och verktyg beroende på engagemangsnivå (Signatory eller Participant).