Bli medlem

För att bli medlem i Global Compact Network Sweden krävs ett medlemskap i UN Global Compact. Deltagande i UN Global Compact som svenskt företag eller organisation medför automatiskt medlemskap i Global Compact Network Sweden.

UN Global Compact är ett frivilligt initiativ för både företag och organisationer. För att bli deltagare ska verksamheten skriva ett Letter of Commitment, där man uttrycker sitt stöd för de tio principerna och förbinder sig att arbeta med dessa. Brevet ska signeras av verksamhetens VD (eller likvärdig högst ställda person) och skickas till FN:s generalsekreterare. För närvarande innehas denna post av António Guterres.

Letter of Commitment – Mall för företag

Letter of Commitment – Mall för organisationer

Därefter ansöker företaget om medlemskap på UN Global Compacts webbsida

Ansökningsformulär för företag

Ansökningsformulär för organisationer

Som en del av ansökningsprocessen ska företaget/organisationen välja medlemsnivå. Det finns idag två medlemsnivåer; Participant eller Signatory. Mer information om vad de olika nivåerna innebär hittar du här.

Om din verksamhet är deltagare i UN Global Compact men inte är skriven i Sverige finns det möjlighet för den svenska delen av verksamheten att bli lokal medlem i Global Compact Network Sweden. Ansökan för ett lokalt medlemskap görs här.