Bli medlem

UN Global Compact Network Sweden är svenskt näringslivs största hållbarhetsnätverk. Vi arbetar utifrån UN Global Compacts Tio Principer och de Globala målen för att ge våra medlemmar kunskap, vägledning och inspiration kring strategiskt hållbarhetsarbete. Ditt medlemskap ger dig bland annat tillgång till:

Vi är den naturliga mötesplatsen för svenska företag och organisationer som vill utbyta erfarenheter, hitta goda samarbeten och accelerera sitt arbete med att bidra till en bättre värld.

För att bli medlem i UN Global Compact Network Sweden behöver ditt företag eller din organisation ansluta till United Nations Global Compact. Deltagande i UN Global Compact som svenskt företag eller organisation medför automatiskt medlemskap i UN Global Compact Network Sweden.

UN Global Compact är ett frivilligt initiativ för både företag och organisationer. För att bli deltagare ska verksamheten skriva ett Letter of Commitment, där man uttrycker sitt stöd för de Tio Principerna och förbinder sig att arbeta med dessa. Brevet ska signeras av verksamhetens vd (eller likvärdig högst ställda person) och adresseras till FN:s generalsekreterare. För närvarande innehas denna post av António Guterres.

Ansökan gör om medlemskap görs på United Nations Global Compacts webbsida, där hittar ni även en stegvis guide och mallar för Letter of Commitment.

Ansök till United Nations Global Compact

Avgifter

Alla företag med intäkter över 1 miljoner SEK betalar en årlig avgift för deltagande i initiativet som baseras på företagets intäkter.

ÅRLIG OMSÄTTNING (USD)ÅRLIG AVGIFT (USD)
> 30 miljarder30 000
10 – 30 miljarder25 000
5 – 10 miljarder20 000
1 – 5 miljarder15 000
500 miljoner – 1 miljard7 500
250 – 500 miljoner5 000
50 – 250 miljoner2 500
< 50 miljonerLokal medlemsavgift*

* Lokal medlemsavgift för UN Global Compact Network Sweden år 2022/2023 är 5 000 SEK (momsfritt). Icke-företagsorganisationer betalar ingen avgift.

Dotterbolag

Om moderbolaget är deltagare i UN Global Compact finns det möjlighet för dotterbolaget/landskontoret att bli medlem i det svenska nätverket Global Compact Network Sweden. Vänligen läs UN Global Compacts policy om dotterbolag för att bedöma vilket medlemskap som är korrekt för ert företag. Ansökan för dotterbolag/landskontor görs här.

I formuläret svarar ni som dotterbolag/landskontor ”Yes” på frågan ”Is your company a subsidiary or country office of an existing UN Global Compact participant?”.