Communication on Progress

Varje år rapporterar medlemmar in en Communication on Progress (CoP) med uppdaterad information om hur arbetet med de Tio Principerna och de Globala målen går.

Communication on Progress 2024

Som medlem i UN Global Compact får du och ditt företag kunskap och vägledning kring både strategiskt och praktiskt hållbarhetsarbete. Varje år ska samtliga företag rapportera in och publicera en Communication on Progress (CoP) med information om arbetet med de Tio Principerna och bidraget till de Globala Målen. Att genomföra CoP:n är ett obligatoriskt krav för företag. Inrapporteringsperioden löper från 1 april till 31 juli 2024. 

CoP-rapporteringen genomförs via en digital plattform och består av två delar:

 1. CEO statement of continued support. VD:s uttalande om fortsatt stöd som offentligt uttrycker ditt företags fortsatta engagemang för de tio principerna i FN:s Global Compact på högsta nivå. Uttalandet är en standardiserad mall som undertecknas elektroniskt.
 2. CoP Questionnaire*. Ett standardiserat frågeformulär som fokuserar på de fem områdena styrning, mänskliga rättigheter, arbete, miljö och anti-korruption och är utformat för att hjälpa medlemsföretag att följa upp och utveckla arbetet med de tio principerna.

*Som undantag för rapporteringsåret 2024 kan en hållbarhetsrapport som laddats upp via den digitala plattformen lämnas in i stället för CoP Questionnaire.

Vänligen notera:
 • En CoP för 2024 bör helst återspegla en dataperiod som omfattar 2023 eller den senast avslutade rapporteringscykeln.
 • Plattformen sparar automatiskt dina svar och du kan därför logga ut och återvända för att slutföra din CoP vid ett senare tillfälle.
 • Du kommer åt CoP-plattformen via din medlemsprofil på UN Global Compacts webbplats.
 • Nya medlemmar behöver inte lämna in en CoP förrän året efter de anslutit. Till exempel behöver deltagare som ansluter sig till UN Global Compact 2024 inte lämna in en CoP förrän 2025.
 • Vid frågor maila cop-fragor@globalcompact.se
Resurser för att komma igång:

Webbinarier och frågestunder

Du får stöttning i genomförandet av Communication on Progress både från oss lokalt och från vårt huvudkontor. Här hittar du livesända träffar där du får möjlighet att ställa dina frågor och få bättre förståelse för hur ni genomför Communication on Progress.

Ta viktiga steg framåt

Communication on Progress (CoP) är kärnan i UN Global Compact. Som en del av Global Compact åtar sig företag att årligen rapportera om företagets arbete med de tio principerna och att beskriva hur företaget har bidragit till att uppnå de globala målen. CoP:n kan hjälpa er ta viktiga steg framåt genom att:

 • Förbättra trovärdigheten i hållbarhetsarbetet genom att visa det faktiska engagemanget för de Tio Principerna och de Globala målen.
 • Mäta och berätta om framstegen med de Tio Principerna för olika intressenter på ett konsekvent och strömlinjeformat sätt.
 • Utveckla expertisen och kunskapen för att kunna göra framsteg genom att identifiera förbättringsmöjligheter, få tillgång till vägledning och sätta hållbarhetsmål.
 • Jämföra framsteg med andra.

Ideell organisation?

Ideella organisationer och medlemmar inom akademin har inte samma årliga rapporteringskrav som företagsmedlemmar, de skickar i stället in en Communication on Engagement (CoE) vartannat år. Läs mer om CoE här:

Vad händer om ett medlemsföretag inte genomför sin CoP?

Om en CoP inte lämnas in senast den 31 juli 2024 kommer företaget att listas som non-communicating. Företaget kommer att återuppta sin status som active så snart företaget har lämnat in sin CoP. Om företaget inte lämnar in sin CoP senast den 31 december 2024 kommer företaget att bli delisted, dvs. uteslutet från initiativet, från och med den 1 januari 2025.

Vi finns här för att guida er genom CoP/CoE och att dessa genomförs i tid. Hör av er till oss på sekretariatet om ni har frågor om genomförandet.