Communication on Progress

Varje år rapporterar medlemmar in en Communication on Progress (CoP) med uppdaterad information om hur arbetet med de Tio Principerna och de Globala målen går.

Ny uppdaterad CoP

2023 har en ny version av CoP-rapporteringen lanserats. Den nya rapporteringen består av två delar:

 • VD:s uttalande om fortsatt stöd för företagets engagemang för de Tio Principerna i FN:s Global Compact. Uttalandet signeras elektroniskt.
 • CoP Questionnaire som fokuserar på de fem områdena styrning, mänskliga rättigheter, arbete, miljö och anti-korruption och är utformat för att hjälpa medlemsföretag att följa upp och utveckla arbetet med de tio principerna. Frågeformuläret hittar du här.

Ny deadline för CoP

På grund av tekniska problem med den digitala plattformen kan ditt företag välja mellan tre alternativ för CoP-rapporteringen 2023. Nedan följer mer information om respektive alternativ.

Alternativ 1: Genomför frågeformuläret på den nya digitala plattformen
Du genomför CoP-frågeformuläret samt ert CEO statement of continued support digitalt på plattformen senast den 1 mars 2024. Det innebär följande: 

 • Er organisation erhåller statusen ”Active”. 
 • Er organisation visar på engagemanget för de Tio Principerna, de Globala målen och UN Global Compact. 
 • Er CoP kommer synas publikt i er profil på UN Global Compacts hemsida. 
 • Du kommer kunna mäta era framsteg, samt analysera och visualisera era svar i jämförelse med andra UN Global Compact-deltagare på aggregerad nivå. 

Om du påbörjade CoP:n i den ursprungliga plattformen innan sommaren kommer du i nära anslutning till att plattformen öppnar att få ett mail med en personlig länk som innehåller din tidigare angivna data.

Alternativ 2: Ladda upp er senaste hållbarhetsrapport
Ditt företag kan genomföra årets CoP genom att ladda upp er senaste hållbarhetsrapport. Du genomför även ert CEO statement of continued support digitalt på plattformen senast den 1 mars 2024. Det innebär följande: 

 • Er organisation erhåller statusen ”Active”. 
 • Er organisation visar på engagemanget för de Tio Principerna, de Globala målen och UN Global Compact. 

Alternativ 3: Avstå från att genomföra er CoP för 2023
Mot bakgrund av de tekniska problemen finns det i år möjlighet att helt avstå från att genomföra CoP:n för 2023. Det innebär följande: 

 • Er medlemstatus förblir oförändrad. Det vill säga, om er status är ”Active” så kommer den förbli det och om er status är ”Non-Communcating” så kommer den förbli det. 
 • Data för er CoP 2023 kommer att saknas i er publika profil. 


Du som redan genomfört och skickat in årets Communication on Progress behöver inte vidta ytterligare åtgärder. Er Communication on Progress är publik i er profil på UN Global Compacts hemsida.

Hur CoP:en kan hjälpa er ta viktiga steg framåt

UN Global Compacts nya CoP kan hjälpa ditt företag att:

 • Förbättra trovärdigheten i hållbarhetsarbetet genom att visa det faktiska engagemanget för de Tio Principerna och de Globala målen.
 • Mäta och berätta om framstegen med de Tio Principerna för olika intressenter på ett konsekvent och strömlinjeformat sätt.
 • Utveckla expertisen och kunskapen för att kunna göra framsteg genom att identifiera förbättringsmöjligheter, få tillgång till vägledning och sätta hållbarhetsmål.
 • Jämföra framsteg med andra.

Ideell organisation?

Ideella organisationer och medlemmar inom akademin har inte samma årliga rapporteringskrav som företagsmedlemmar, de skickar i stället in en Communication on Engagement (CoE) vartannat år. Läs mer om CoE här:

Vad händer om en medlem inte genomför sin CoP/CoE?

Om en CoP/CoE inte lämnas in i tid blir företaget i första hand listat som non-communicating och i andra hand delisted, dvs. uteslutet från nätverket. Vi finns här för att guida er genom CoP/CoE och att dessa genomförs i tid. Hör av er till oss på sekretariatet om ni har frågor om genomförandet.