Medlemsförmåner

Vi är mötesplatsen för svenska företag och organisationer som vill utbyta erfarenheter, hitta goda samarbeten och accelerera sitt arbete med att bidra till en bättre värld.

Hos oss får du tillgång till utbildningar, praktiska verktyg och ett unikt nätverk som tar dig och ditt företags hållbarhetsarbete till nästa nivå.

Digitala och fysiska event

Vi arrangerar event, seminarieserier och nätverksträffar där våra medlemmar ges möjlighet att lyssna till intressanta paneler och talare. Här kan medlemmar utbyta erfarenheter och lära sig mer om de Tio Principerna, de Globala målen och många andra relevanta ämnen.

Utbildningsprogram

Tillsammans med UN Global Compact globalt erbjuder vi fyra längre utbildningsprogram, även kallade acceleratorprogram.  Business & Human Rights, Climate Ambition, SDG Ambition och Target Gender Equality. Här får deltagarna unika möjligheter till vägledning, utbildning, samverkan och lokalt stöd. Utbildningarna ges årligen under sex till nio månader och är kostnadsfria för medlemmar.

Digital utbildningsplattform och praktiska verktyg

Medlemmar får även tillgång till UN Global Compacts digitala utbildningsplattform Academy. Här ges över 70 fördjupande kurser och utbildningar som hjälper dig och ditt företag att ta nästa steg i hållbarhetsarbetet. Alla medarbetare på medlemsföretagen har tillgång till hela utbildningsplattformen, så att hållbarhetskunskap kan spridas brett i varje organisation.

 

Utveckla och framtidssäkra din verksamhet

  • Samarbete och erfarenhetsutbyte

      Hos oss möter några av Sveriges största bolag lokala näringslivet. Här uppstår goda samarbeten och utbyte av kunskap och insikter inom hållbarhetsområdet. Genom vårt stora externa nätverk möter du som medlem beslutsfattare, civilsamhälle, akademi och andra aktörer som breddar perspektiven och fördjupar kunskaperna.

  • Brygga mellan Sverige och världen

      Som det svenska nationella nätverket för UN Global Compact sammanför vi det nationella och lokala näringslivet med den globala hållbarhetsagendan. Vi bevakar och rapporterar kring utvecklingen på global nivå för att ge dig som medlem användbart stöd och aktuell kunskap. Tillsammans med våra nationella nätverk i över 70 länder öppnar vi dörrar och skapar möjligheter till internationella samarbeten.

  • Expertkunskap och best practice

      Vi ger dig som medlem trygghet i att hållbarhetsarbetet blir heltäckande, trovärdigt och bedrivs i enlighet med best practice. Med de Globala målen och de Tio Principerna som grund erbjuder vi utbildningar och verktyg som stärker och framtidssäkrar våra medlemmars verksamheter.

Bli en del av något större!

UN Global Compact är ett globalt initiativ och det svenska nätverket har därigenom ett stort nätverk internationellt där många samarbeten pågår och är möjliga för medlemsföretag att ta del av.