Business & Human Rights Accelerator

Förbättra ditt företags arbete med mänskliga rättigheter genom att delta i Bussiness & Human Rights.

Om Programmet

Tillsammans med Shift, världens ledande experter inom mänskliga rättigheter, har UN Global Compact tagit fram ett omfattande program inom mänskliga rättigheter.

Som deltagare i Business & Human Rights Accelerator får du och ditt företag vägledning, utbildning, nätverksmöjligheter och expertis som hjälper dig att gå från engagemang till handling för mänskliga rättigheter och arbetsrätt. Bland annat genom att etablera en systematisk due diligence-process för mänskliga rättigheter.

Programmet sträcker sig från februari till juni 2024. Utbildningen sker huvudsakligen digitalt på engelska och består av både globala sessioner tillsammans med deltagare från olika delar av världen, och lokala sessioner och nätverksträffar tillsammans med svenska deltagare.

Sök till programmet senast 15 december 2023!

Vad du kommer att lära dig

Denna utbildning fördjupar dina kunskaper och hjälper dig att förstå:

 

Programmets upplägg

Programmet pågår mellan februari och juni 2024. Däremellan sker onlinekurser och sex globala utbildningsträffar varvat med tre lokala sessioner. Deltagare avsätter ungefär 50 timmar under de månaderna som programmet pågår.

 • Steg 1:

  Deltagarna får en förståelse för UN Global Compacts Tio Principer, due diligence för mänskliga rättigheter och väljer ut ett område i deras värdekedja för att fokusera på.

  Moment:

  • Välkomstwebbinarie
  • Onlinekurs
  • Arbete i United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights Gap Analysis Tool
  • Globala och lokala sessioner på ämnet

 • Steg 2:

  Deltagarna ser över det egna företagets värdekedja och identifierar potentiella konsekvenser på mänskliga rättigheter.

  Moment:

  • Onlinekurs
  • Arbete i verktyg för risker och värdekedjor
  • Globala och lokala sessioner på ämnet

 • Steg 3:

  Deltagarna prioriterar betydande konsekvenser för mänskliga rättigheter och får en förståelse för sin involvering i dessa.

  Moment:

  • Onlinekurs
  • Arbete i ett riskverktyg
  • Globala och lokala sessioner på ämnet

 • Steg 4:

  Deltagarna börjar implementera deras handlingsplan för mänskliga rättigheter.

  Moment:

  • Globala och lokala sessioner på ämnet

 • Steg 5:

  Deltagarna förstår hur de kan engagera relevanta stakeholders och kommunicera sin inverkan på mänskliga rättigheter.

  Moment:

  • Globala och lokala sessioner på ämnet
  • Påbörja en kommunikations- och engagemangsplan

 • Steg 6:

  Deltagarna förstår mekanismer för gottgörelse och klagomål.

  Moment:

  • Onlinekurs
  • Globala och lokala sessioner på ämnet
  • Analysarbete inom klagomålsmekanismer
  • Börja skapa en plan för gottgörelse

Vad säger tidigare deltagare?

 • Åsa MånssonFörutom det välutvecklade träningsmaterialet och föreläsningarna så var det ytterst givande att få samtala med yrkeskollegor om olika scenarios i diskussionsgrupperna. Jag skulle rekommendera alla som arbetar med human rights-relaterade aktiviteter att gå acceleratorprogrammet, inte bara för att få en bra vägledning, utan även för att få användbara verktyg och tillgång till ett brett nätverk.”

  Åsa Månsson Sustainability Specialist Alfa Laval

 • Carl-Magnus ErikssonJag arbetar med komplexa värdekedjor och har saknat bra verktyg för att säkerställa att mänskliga rättigheter efterföljs hos våra leverantörer och underleverantörer. Business and Human Rights Accelerator gav mig en bred förståelse inom området och idag tillämpar vi de enkla verktygen från utbildningen i vårt arbete att säkra mänskliga rättigheter.”

  Carl-Magnus Eriksson Director of Global Supply Chain MilDef

 • Timo Paulsson ”Det var ett utmärkt program. Det gav mig strukturerade uppgifter och tillfällen att diskutera och lära mer om utmaningarna med att möta kommande human rights due diligence lagkrav. Sessionerna var med både ledande experter samt kollegor från andra branscher och programmet lämpar sig för både små som stora bolag.”

  Timo Paulsson Head of Responsible Business and Human Rights Volvo Cars

Dina färdigheter efter avslutat program

När du är klar med den här kursen bör du ha förvärvat kunskaper och färdigheter som du kommer att kunna använda direkt i ditt arbete.

 

 • Bättre förståelse för vart ditt företag befinner sig någonstans på resan mot mänskliga rättigheter
 • Möjlighet att identifiera och bedöma befintliga och/eller potentiellt negativa effekter på mänskliga rättigheter som ditt företag har, och hur du bättre kan prioritera åtgärder kopplade till mänskliga rättigheter
 • Förståelse för hur ditt företag kan mitigera effekten ni har på mänskliga rättigheter i era led, inklusive genom mekanismer för klagomål
 • Vägledning för hur ditt företag kan engagera relevanta stakeholders på området
 • En handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter i ditt företag och bortom
 • Ett nätverk av peers, FN-partners och experter inom mänskliga rättigheter och företagande
 • Ett diplom som visar att ditt företag har slutfört programmet

Hur deltar mitt företag?

För att delta i Business & Human Rights Accelerator behöver ditt företag uppfylla följande kriterier:

 • Vara medlem i UN Global Compact Network Sweden.
 • Ha ett intresse av att gå från engagemang till handling för mänskliga rättigheter och arbetsrätt, bland annat genom att etablera en systematisk due diligence-process för mänskliga rättigheter.
 • Vara villig att utse två företagsrepresentanter som ska delta i programaktiviteter, samt en verkställande representant som följer programutvecklingen och fungerar som en stödperson för representanterna och deltar i högnivåmöten.

Ansökan

Ansökan till programmet är öppen till och med 15 december 2023!

Programmet är kostnadsfritt för alla företagsmedlemmar i UN Global Compact Network Sweden och stöttar företag som vill gå från engagemang till handling för mänskliga rättigheter och arbetsrätt.

Vill du veta mer?

Kontakta oss via mail om du har frågor om programmet.