Business & Human Rights Accelerator

Förbättra ditt företags arbete med mänskliga rättigheter genom att delta i Bussiness & Human Rights.

Om Programmet

Tillsammans med Shift, världens ledande experter inom mänskliga rättigheter, har UN Global Compact tagit fram ett omfattande program inom mänskliga rättigheter.

Som deltagare i Business & Human Rights Accelerator får du och ditt företag vägledning, utbildning, nätverksmöjligheter och expertis som hjälper dig att gå från engagemang till handling för mänskliga rättigheter och arbetsrätt. Bland annat genom att etablera en systematisk due diligence-process för mänskliga rättigheter.

Programmet sträcker sig över nio månader och sker huvudsakligen digitalt på engelska. Utbildningen består av både globala sessioner tillsammans med deltagare världen över, och digitala samt fysiska nätverksträffar tillsammans med svenska deltagare.

Vad du kommer att lära dig

Denna utbildning fördjupar dina kunskaper och hjälper dig att förstå:

 

Programmets upplägg

 • Steg 1:

  Deltagarna får en förståelse för UN Global Compacts Tio Principer, due diligence för mänskliga rättigheter och väljer ut ett område i deras värdekedja för att fokusera på.

  Moment:

  • Välkomstwebbinarie
  • Onlinekurs
  • Arbete i United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights Gap Analysis Tool
  • Globala och lokala sessioner på ämnet
 • Steg 2:

  Deltagarna ser över det egna företagets värdekedja och identifierar potentiella konsekvenser på mänskliga rättigheter.

  Moment:

  • Onlinekurs
  • Arbete i verktyg för risker och värdekedjor
  • Globala och lokala sessioner på ämnet
 • Steg 3:

  Deltagarna prioriterar betydande konsekvenser för mänskliga rättigheter och får en förståelse för sin involvering i dessa.

  Moment:

  • Onlinekurs
  • Arbete i ett riskverktyg
  • Globala och lokala sessioner på ämnet
 • Steg 4:

  Deltagarna börjar implementera deras handlingsplan för mänskliga rättigheter.

  Moment:

  • Globala och lokala sessioner på ämnet
 • Steg 5:

  Deltagarna förstår hur de kan engagera relevanta stakeholders och kommunicera sin inverkan på mänskliga rättigheter.

  Moment:

  • Globala och lokala sessioner på ämnet
  • Påbörja en kommunikations- och engagemangsplan
 • Steg 6:

  Deltagarna förstår mekanismer för gottgörelse och klagomål.

  Moment:

  • Onlinekurs
  • Globala och lokala sessioner på ämnet
  • Analysarbete inom klagomålsmekanismer
  • Börja skapa en plan för gottgörelse
 • Mänskliga rättigheter bygger på en lika enkel som kraftfull grundtanke – att alla människor har lika värde och rättigheter. Företag har en stor inverkan på mänskliga rättigheter. Ofta påverkar de mänskliga rättigheter för sina anställda, för arbetare längre ut i värdekedjan, i samhällena runt sin verksamhet, och hela vägen till slutkonsumenten.

  Se filmen med UN Global Compacts generalsekreterare Sanda Ojiambo om innehållet i programmet och varför det är viktigt för företag att gå från ord till handling när det kommer till mänskliga rättigheter.

Dina färdigheter efter avslutat program

När du är klar med den här kursen bör du ha förvärvat kunskaper och färdigheter som du kommer att kunna använda direkt i ditt arbete.

 

 • Bättre förståelse för vart ditt företag befinner sig någonstans på resan mot mänskliga rättigheter
 • Möjlighet att identifiera och bedöma befintliga och/eller potentiellt negativa effekter på mänskliga rättigheter som ditt företag har, och hur du bättre kan prioritera åtgärder kopplade till mänskliga rättigheter
 • Förståelse för hur ditt företag kan mitigera effekten ni har på mänskliga rättigheter i era led, inklusive genom mekanismer för klagomål
 • Vägledning för hur ditt företag kan engagera relevanta stakeholders på området
 • En handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter i ditt företag och bortom
 • Ett nätverk av peers, FN-partners och experter inom mänskliga rättigheter och företagande
 • Ett diplom som visar att ditt företag har slutfört programmet

Hur deltar mitt företag?

För att delta i Business & Human Rights Accelerator behöver ditt företag uppfylla följande kriterier:

 • Vara medlem i UN Global Compact Network Sweden.
 • Ha ett intresse av att gå från engagemang till handling för mänskliga rättigheter och arbetsrätt, bland annat genom att etablera en systematisk due diligence-process för mänskliga rättigheter.
 • Vara villig att utse två företagsrepresentanter som ska delta i programaktiviteter, samt en verkställande representant som följer programutvecklingen och fungerar som en stödperson för representanterna och deltar i högnivåmöten.

Ansökan

Ansökan till programmet är öppen till och med 15 december 2023!

Programmet är kostnadsfritt och alla företagsmedlemmar i UN Global Compact Network Sweden som vill gå från engagemang till handling för mänskliga rättigheter och arbetsrätt är varmt välkomna att ansöka vid nästa ansökningsperiod.

Vill du veta mer?

Kontakta oss via mail om du har frågor om programmet.