UN Global Compact –
världens största hållbarhetsinitiativ
för företag 

Nyheter och aktiviteter

Besök av United Nations High Commissioner for Human Rights

Den 27 maj besökte UN High Commissioner for Human Rights, Michelle Bachelet – tidigare president i Chile och generaldirektör för UN Women – Stockholm. Global Compact Network Sweden och UN Human Rights anordnade ett möte mellan Michelle Bachelet och representanter från flera svenska företag. Temat för mötet var vilken roll svenska företag kan spela vad gäller den internationella människorättsagendan. Under mötet berättade Michelle Bachelet om hennes prioriteringar…

Är du Global Compact Network Swedens nya Head of Secretariat?

Det svenska nätverket av UN Global Compact, Global Compact Network Sweden (GCNS), bildades i mars 2018. Nätverkets arbete utgår från UN Global Compacts 10 principer och FN:s 17 globala hållbarhetsmål med målet att inspirera och hjälpa svenska företag att arbeta med socialt ansvar och hållbarhet. Nätverket är en plattform för verksamheter och organisationer som vill…

21 maj – Stockholm: Praktisk introduktion till UN Global Compacts tio principer

Välkommen till Global Compact Network Swedens introduktion till UN Global Compacts tio principer i Stockholm! Introduktionen är riktad till alla som vill lära sig mer om de tio principerna och hur andra företag jobbar med dem i praktiken. Det är inte nödvändigt att ha hållbarhet som huvudarbetsuppgift, så bjud gärna in dina kollegor. Seminariet hålls för medlemmar i Global Compact Network Sweden. Företrädare…

3 May – Gothenburg: Practical introduction to the Ten Principles of UN Global Compact

Welcome to Global Compact Network Sweden’s introduction to the Ten Principles of UN Global Compact in Gothenburg! The focus is on how companies can work with the Ten Principles in practice. The main target audience is non-sustainability professionals, so feel free to invite your colleagues. The seminar is exclusively held for member organizations of Global Compact Network Sweden. The…

De viktigaste händelserna från årsmötet 2019

Den 28 mars 2019 höll Global Compact Network Sweden sitt årsmöte i Mannheimer Swartlings lokaler i Stockholm. På årsmötet deltog 37 röstberättigade medlemmar. Efter årsmötet följde en föreläsning av Daniel Neale, Programme Director på Corporate Human Rights Benchmark. Vid årsmötet valdes följande personer: Styrelse Emma Ihre, Mannheimer Swartling, ordförande på 2 årFrida Koff, Hemfrid, ledamot…

Referat från Global Compact Network Swedens kick off för 2019

Den 20 februari slog Global Compact Network Sweden upp dörrarna för 2019 med ett tredelat eftermiddagsevent. Läs om vad Emma Ihre, tillförordnad ordförande för Global Compact Network Sweden, Ole Lund Hansen, Chief of Local Networks för UN Global Compact, med flera hade att säga under dagen. Emma Ihre, tillförordnad ordförande för Global Compact Network Sweden, berättade…