UN Global Compact –
världens största hållbarhetsinitiativ
för företag 

Nyheter och aktiviteter

Middag i Almedalen

Global Compact Network Sweden arrangerade tillsammans med medlemsföretaget Mannheimer Swartling en middag i anslutning till Almedalen 2019. Syftet var att ge några röster från näringslivet möjlighet att ge sin syn på regeringens pågående arbete. Regeringens CSR-ambassadör Jakob Keifer berättade att regeringen under hösten kommer att lansera en uppdaterad exportstrategi och att de även parallellt med…

10 september – Malmö: Praktisk introduktion till UN Global Compacts tio principer

Välkommen till Global Compact Network Swedens introduktion till UN Global Compacts tio principer i Malmö! Efter mycket uppskattade seminarier i Göteborg och Stockholm, kommer seminariet att hållas i Malmö! Introduktionen är riktad till alla som vill lära sig mer om de tio principerna och hur andra företag jobbar med dem i praktiken. Det är inte nödvändigt att ha hållbarhet som huvudarbetsuppgift, så bjud gärna in dina kollegor. Seminariet…

GCNS har lämnat remissvar om Agenda 2030-delegationens betänkande

Global Compact Network Sweden har fått möjlighet att lämna ett yttrande på Agenda 2030 delegationens betänkande – Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning – världens möjlighet. Yttrandet är formulerat av ledamöter i Global Compact Network Swedens styrelse. Intresserade kan läsa GCNS remissvar här.

Besök av United Nations High Commissioner for Human Rights

Den 27 maj besökte UN High Commissioner for Human Rights, Michelle Bachelet – tidigare president i Chile och generaldirektör för UN Women – Stockholm. Global Compact Network Sweden och UN Human Rights anordnade ett möte mellan Michelle Bachelet och representanter från flera svenska företag. Temat för mötet var vilken roll svenska företag kan spela vad gäller den internationella människorättsagendan. Under mötet berättade Michelle Bachelet om hennes prioriteringar…

21 maj – Stockholm: Praktisk introduktion till UN Global Compacts tio principer

Välkommen till Global Compact Network Swedens introduktion till UN Global Compacts tio principer i Stockholm! Introduktionen är riktad till alla som vill lära sig mer om de tio principerna och hur andra företag jobbar med dem i praktiken. Det är inte nödvändigt att ha hållbarhet som huvudarbetsuppgift, så bjud gärna in dina kollegor. Seminariet hålls för medlemmar i Global Compact Network Sweden. Företrädare…

3 May – Gothenburg: Practical introduction to the Ten Principles of UN Global Compact

Welcome to Global Compact Network Sweden’s introduction to the Ten Principles of UN Global Compact in Gothenburg! The focus is on how companies can work with the Ten Principles in practice. The main target audience is non-sustainability professionals, so feel free to invite your colleagues. The seminar is exclusively held for member organizations of Global Compact Network Sweden. The…