Nyheter och aktiviteter

Tips till näringslivet: Jämställd föräldraledighet

Jämnt uttag av föräldraledighet ger förutsättningar för ett jämställt näringsliv. Ny forskning visar att företag har en viktig roll i att ge medarbetare rätt premisser för att kunna ta ut en längre, och mer jämställd, föräldraledighet. Läs våra tips till er företag i texten nedan! Jämställt föräldraskap – jämställt näringsliv Kvinnors karriärs- och inkomstutveckling stannar…

”Viktigt att förstå vad som upplevs som barriärer”

IKEA (Ingka Group) har varit medlemmar i UN Global Compact sedan 2004 och länge legat i framkant inom jämställdhetsfrågor på arbetsplatsen. Hur blev den utvecklingen verklighet, och hur jobbar de med förändringsarbete, föräldraledighet och lika möjligheter till karriärs- och inkomstutveckling bland män och kvinnor idag? Bred förankring i organisationen Miriam Swärdh. People & Culture Manager,…

Ojämnt uttag av föräldraledighet – ett hinder för det jämställda näringslivet

Sverige anses vara ett av världens mest jämställda länder. År efter år toppar vi EU:s jämställdhetsindex, män och kvinnor är lika aktiva på arbetsmarknaden, vi delar i relativt hög grad på hemarbetet och kvinnor är mer högutbildade än män.Trots det är svenskt näringsliv är inte jämställt. Den privata sektorn vittnar om en stark snedfördelning mellan…

Företag och biologisk mångfald: Värna om er affärsverksamhet och våra ekosystem

Varmt välkommen på en djupgående webbinarieserie där du bättrar på din kunskap inom biologisk mångfald! FN:s högnivåmöte COP15 resulterade i ett globalt ramavtal för biologisk mångfald; en milstolpe i arbetet med att stoppa och vända förlusten av den biologiska mångfalden och restaurera våra ekosystem. Nu förbinder sig Sverige, tillsammans med de andra COP15-länderna, att efterleva…