UN Global Compact –
världens största hållbarhetsinitiativ
för företag 

Nyheter och aktiviteter

21 maj – Stockholm: Praktisk introduktion till UN Global Compacts tio principer

Välkommen till Global Compact Network Swedens introduktion till UN Global Compacts tio principer i Stockholm! Introduktionen är riktad till alla som vill lära sig mer om de tio principerna och hur andra företag jobbar med dem i praktiken. Det är inte nödvändigt att ha hållbarhet som huvudarbetsuppgift, så bjud gärna in dina kollegor. Seminariet hålls för medlemmar i Global Compact Network Sweden. Företrädare…

3 May – Gothenburg: Practical introduction to the Ten Principles of UN Global Compact

Welcome to Global Compact Network Sweden’s introduction to the Ten Principles of UN Global Compact in Gothenburg! The focus is on how companies can work with the Ten Principles in practice. The main target audience is non-sustainability professionals, so feel free to invite your colleagues. The seminar is exclusively held for member organizations of Global Compact Network Sweden. The…

De viktigaste händelserna från årsmötet 2019

Den 28 mars 2019 höll Global Compact Network Sweden sitt årsmöte i Mannheimer Swartlings lokaler i Stockholm. På årsmötet deltog 37 röstberättigade medlemmar. Efter årsmötet följde en föreläsning av Daniel Neale, Programme Director på Corporate Human Rights Benchmark. Vid årsmötet valdes följande personer: Styrelse Emma Ihre, Mannheimer Swartling, ordförande på 2 årFrida Koff, Hemfrid, ledamot…

Referat från Global Compact Network Swedens kick off för 2019

Den 20 februari slog Global Compact Network Sweden upp dörrarna för 2019 med ett tredelat eftermiddagsevent. Läs om vad Emma Ihre, tillförordnad ordförande för Global Compact Network Sweden, Ole Lund Hansen, Chief of Local Networks för UN Global Compact, med flera hade att säga under dagen. Emma Ihre, tillförordnad ordförande för Global Compact Network Sweden, berättade…

28 mars: Välkommen till årsmötet 2019!

Välkommen till Global Compact Network Swedens årsmöte 2019.  Varmt välkommen till Global Compact Network Swedens årsmöte den 23 mars 2019. Årsmötet kommer att hållas i Stockholm, men det är även möjligt att delta på årsmötet från både Göteborg och Malmö tillsammans med andra medlemmar via gemensam videokonferens. Efter att ordinarie årsmötespunkter har avhandlats följer en…

20 februari: Välkommen till kick off för 2019!

Välkommen till Global Compact Network Swedens kick off för 2019! Styrelsen kommer under eventet presentera nuläget för organisationen och planer för 2019. Dessutom får vi besök av Ole Lund Hansen, Chief, Local Networks UN Global Compact som kommer att berätta om hur UN Global Compact är organiserade, vad som erbjuds medlemmar i form av verktyg…