Nyheter och aktiviteter

27 april: Introduktion till UN Global Compact och det svenska nätverket

Är du ny medlem i Global Compact Network Sweden eller kanske bara nyfiken på vad vi gör och vår koppling till UN Global Compact? Varmt välkommen till nästa webbsända introduktion den 27 april. Vid detta tillfälle får du som medlem en introduktion till vår verksamhet med möjlighet att ställa frågor, diskutera med andra medlemsföretag samt…

Årsmöte 2021

Den 6 maj 2021 är det dags för Global Compact Network Swedens digitala årsmöte då vi summerar året som gått samt blickar framåt. Efter att ordinarie årsmötespunkter har avhandlats följer en inspirationsföreläsning. Delta och ta chansen göra att din röst hörd!

UN Global Compacts strategi för 2021-2023

UN Global Compact har på global nivå infört en ny strategi som syftar till att accelerera och stärka näringslivets samlade påverkan på global nivå, genom upprätthållandet av UN Global Compacts tio principer och bidragandet till de Globala Målen (SDGerna).