Svenskt näringslivs största hållbarhetsnätverk

Hos oss får du tillgång till utbildningar, praktiska verktyg och ett unikt nätverk som hjälper dig och ditt företag att accelerera ert hållbarhetsarbete.

De Tio Principerna

UN Global Compacts Tio Principer utgör grunden i det globala initiativet och i UN Global Compact Network Sweden. Principerna omfattar fyra områden; mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Genom att tillämpa de Tio Principerna i verksamheten skapar ditt företag förutsättningar för genomförandet av de Globala Målen och Agenda 2030.

Forward Faster

Företag spelar en avgörande roll i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Tillsammans kan vi påverka utvecklingen i en mer positiv riktning och lösa några av världens största utmaningar. 

Endast 15 procent av de Globala målen ligger i linje med Agenda 2030 och 30 procent har antingen avstannat eller backat. För att lyckas med omställningen måste vi höja tempot och sätta mer ambitiösa mål. UN Global Compact har identifierat fem områden där företag kan göra störst snabbast inverkan till 2030. Varje område har specifika åtgärder för att hjälpa dig att bygga ett bättre och mer resilient företag, samtidigt som du bygger ett bättre och mer resilient samhälle.

 

Aktiviteter

Som medlem får du ta del av en rad olika utbildningar, seminarier och digitala kurser så att du och ditt företag kan förbättra ert strategiska hållbarhetsarbete.

  • 560+
    medlemmar i Sverige
  • 60+
    lokala nätverk
  • 22 000
    medlemmar globalt

Aktuella nyheter

Nyhetsbrev

Vill du hålla dig uppdaterad om vad som händer i det svenska nätverket, det globala initiativet och hållbarhetsvärlden i stort?