Svenskt näringslivs största hållbarhetsnätverk

Hos oss får du tillgång till utbildningar, praktiska verktyg och ett unikt nätverk som hjälper dig och ditt företag att accelerera ert hållbarhetsarbete.

De Tio Principerna

UN Global Compacts Tio Principer utgör grunden i det globala initiativet och i UN Global Compact Network Sweden. Principerna omfattar fyra områden; mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Genom att tillämpa de Tio Principerna i verksamheten skapar ditt företag förutsättningar för genomförandet av de Globala Målen och Agenda 2030.

Ny rapport

The path towards 2030: Nordic Corporate Sustainability Stocktake

I samband med FN-veckan i New York 2023 har UN Global Compacts nätverk i Danmark, Finland, Norge och Sverige tillsammans med Accenture tagit fram en ny rapport om nordiska företags hållbarhetsarbete halvvägs till 2030. Rapporten ger nordiska företag och beslutsfattare insikter om hur näringslivet ligger till i omställningen till ett mer hållbart samhälle, och vad som behövs för att nå hela vägen fram.

Välkommen till en ny webbplats!

Ursäkta röran – vi bygger om! Just nu besöker du en helt ny webbsida som vi anpassar för att den ska bli ännu enklare och mer lättnavigerad för dig som besökare. Det kan hända att alla funktioner inte är på plats än, hör av dig till oss om du har några kommentarer eller förbättringsförslag

Aktiviteter

Som medlem får du ta del av en rad olika utbildningar, seminarier och digitala kurser så att du och ditt företag kan förbättra ert strategiska hållbarhetsarbete.

  • 560+
    medlemmar i Sverige
  • 60+
    lokala nätverk
  • 22 000
    medlemmar globalt

Aktuella nyheter

Nyhetsbrev

Vill du hålla dig uppdaterad om vad som händer i det svenska nätverket, det globala initiativet och hållbarhetsvärlden i stort?