Svenskt näringslivs största hållbarhetsnätverk

Hos oss får du tillgång till utbildningar, praktiska verktyg och ett unikt nätverk som hjälper dig och ditt företag att accelerera ert hållbarhetsarbete.

De Tio Principerna

UN Global Compacts Tio Principer utgör grunden i det globala initiativet och i UN Global Compact Network Sweden. Principerna omfattar fyra områden; mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Genom att tillämpa de Tio Principerna i verksamheten skapar ditt företag förutsättningar för genomförandet av de Globala Målen och Agenda 2030.

Företag spelar en avgörande­ roll

Företag och organisationer spelar en avgörande roll i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Tillsammans kan vi lösa många av världens största hållbarhetsutmaningar.

Bland våra 570+ medlemmar finns några av Sveriges största bolag till små- och medelstora företag. De är verksamma i en rad olika branscher från tillverkningsindustri, transport och energi till IT, finans och tjänsteproduktion. Gemensamt för alla är att de jobbar med ansvarsfull bolagsstyrning och vill vara med och driva positiv samhällsförändring.

Höj Ambitionen!

Vi har lanserat en ny rapport om näringslivets hållbarhetsarbete! Vi redovisar insikter från över 800 svenska företag som delat sina perspektiv på möjligheter och utmaningar inom hållbart företagande.

Resultaten är tydliga: svenska företag efterlyser höjda politiska ambitioner. För att Sverige ska fortsätta vara en förebild och ta en ledande roll i den globala hållbarhetsrevolutionen krävs en starkare politisk vilja och tydligare regler.

  • 570+

    medlemmar i Sverige

  • 60+

    lokala nätverk

  • 23 000

    medlemmar globalt

Forward Faster

Företag spelar en avgörande roll i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Tillsammans kan vi påverka utvecklingen i en mer positiv riktning och lösa några av världens största utmaningar. 

Endast 15 procent av de Globala målen ligger i linje med Agenda 2030 och 30 procent har antingen avstannat eller backat. För att lyckas med omställningen måste vi höja tempot och sätta mer ambitiösa mål. UN Global Compact har identifierat fem områden där företag kan göra störst snabbast inverkan till 2030. Varje område har specifika åtgärder för att hjälpa dig att bygga ett bättre och mer resilient företag, samtidigt som du bygger ett bättre och mer resilient samhälle.

 

Nyhetsbrev

Vill du hålla dig uppdaterad om vad som händer i det svenska nätverket, det globala initiativet och hållbarhetsvärlden i stort?