Nyheter och aktiviteter

Introduktion till UN Global Compact och det svenska nätverket

Är du ny medlem i Global Compact Network Sweden eller kanske bara nyfiken på vad vi gör och vår koppling till UN Global Compact? Varmt välkommen till nästa webbsända introduktion den 18 augusti. Vid detta tillfälle får du som medlem en introduktion till vår verksamhet med möjlighet att ställa frågor samt dela dina förväntningar på…

Praktisk tillämpning av UN Global Compacts Tio Principer

Välkommen till Global Compact Network Swedens webbsända introduktion till UN Global Compacts Tio Principer! UN Global Compacts Tio Principer om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption har funnits i över 20 år men är mer aktuella än någonsin i tider präglade av både pandemi och krig i Ukraina. Vi måste aktivt beakta och balansera samtliga perspektiv för att möjliggöra…

Business Action to Advance the SDGs: Addressing Sustainability Issues in Practice

För att hantera de komplexa hållbarhetsutmaningar vi står inför så spelar näringslivets en central roll. Det är därför avgörande att företag vidtar konkreta och kraftfulla åtgärder för att bidra till den globala hållbarhetsagendan och säkerställa vår förmåga att uppnå de Globala målen. Detta digitala event kommer att ge praktisk vägledning för hur företag kan bidra…

De uppdaterade ramarna för medlemskap

Välkommen till UN Global Compact Network Swedens informationsmöte om de uppdaterade ramarna för medlemskap! Vad innebär UN Global Compacts uppdaterade strategi och vad betyder denna för ditt medlemskap? Vilka verktyg har du som medlem tillgång till? Vilka program och event erbjuder det svenska nätverket under 2022? Vid årsskiftet berättade Sanda Ojiambo, Assistant Secretary-General och vd…

Ny styrelse i UN Global Compact Network Sweden

UN Global Compact Network Sweden (GCNS) har den 10 maj hållit sitt årsmöte. Av medlemmarna valdes Gabriel Lundström, Head of ESG Investments, SEB Life på SEB till ny styrelseordförande. Till styrelsen valdes också fyra nya medlemmar.