Höj ambitionen!

828 svenska företag om möjligheter och utmaningar i hållbarhetsarbetet

Efterlysning: Höjda politiska ambitioner

För att Sverige ska fortsätta vara en förebild och ta en ledande roll i den globala hållbarhetsrevolutionen krävs en starkare politisk vilja och tydligare regler. Vår rapport visar att politisk otydlighet och kortsiktighet är ett allvarligt hinder för hållbarhetsarbetet.

 • gavel 55%

  ser politisk otydlighet och kortsiktighet som stora hinder

 • sell 36%

  anger bristande efterfrågan hos kund och konsument som ett hinder

 • work 35%

  anger målkonflikter som ett hinder för att accelerera hållbarhetsarbetet

”Svenska företag vill och kan leda den globala hållbarhetsrevolutionen, men de behöver tydligare och mer långsiktiga politiska riktlinjer. Politiken måste skapa stabila regler och incitament som möjliggör stora investeringar i hållbara lösningar.”

Philip Thormark, Executive Director, UN Global Compact Network Sweden

Hållbarhet är en konkurrensfråga

Svenska företag ser hållbarhet som en avgörande konkurrensfördel. Efterfrågan från konsumenter och företaget värderingar är också avgörande drivkrafter för att svenska företag ska satsa på hållbarhet.

 • leaderboard 68%

  anger att konkurrenskraft är en av de främsta drivkrafterna för att de ska satsa på hållbarhet

 • shopping_cart 66%

  tror att efterfrågan på hållbara produkter och tjänster kommer att driva på hållbarhetsarbetet

 • volunteer_activism 72%

  anger företagets värderingar som en viktig drivkraft för att satsa på hållbarhet

Dags att gå från strategi till handling

Det råder stor diskrepans mellan hur integrerat hållbarhet är i visioner och strategier och den ekonomiska styrningen. Hållbarhetsarbetet måste bli en del av den dagliga verksamheten, inte bara en punkt på agendan i styrelserummet.

 • description 96%

  säger att hållbarhet är en del av deras vision och strategi

 • payments 67%

  har integrerat hållbarhet i sin budgetprocess

 • attach_money 31%

  inkluderar hållbarhet i bonusar och andra ekonomiska incitament

”En stor knäckfråga är hur du kopplar incitamentsstrukturen till hållbarhetsarbetet. […] Man har väldigt höga ambitioner och mål, men i min värld kommer det här hända först när man vågar koppla det till incitamentsstrukturen.”

Nordiskt företag i finanssektorn

Om oss

UN Global Compact Network Sweden är Sveriges största hållbarhetsnätverk för företag, med uppgiften att stötta svenska företag att accelerera sitt hållbarhetsarbete.

Vi är den naturliga mötesplatsen för utbyte och stöd kring strategiskt hållbarhetsarbete. Genom kopplingen till FN och samarbeten med andra globala aktörer utgör vi en brygga mellan Sverige och världen. Vi tillhandahåller utbildningar, praktiska verktyg och ett unikt nätverk som bidrar till att våra medlemmars hållbarhetsarbete blir heltäckande, trovärdigt och relevant.