Rapportlansering: Höj Ambitionen!

Vi lanserar en rapport om villkoren för näringslivets hållbarhetsarbete! Under seminariet i Almedalen redovisar vi hur över 800 svenska företag ser på möjligheter och utmaningar i hållbarhetsarbetet. Besök oss i Visby eller anslut digitalt!

Höj Ambitionen! Svenska företag om möjligheter och utmaningar i hållbarhetsarbetet

Hur kan hållbarhet bli en ännu starkare konkurrensfördel för svenska företag? Vilka förutsättningar behöver politiken skapa för att näringslivets hållbarhetsarbete ska vara lönsamt? Hur kan svenska företag accelerera sitt hållbarhetsarbete?

Svenska företag står inför en unik möjlighet att ta en ledande roll i den globala hållbarhetsrevolutionen. Men för att Sverige ska fortsätta vara en förebild krävs en starkare politisk vilja och tydligare regler. Hållbarhet är inte längre bara en fråga om riskhantering, etik och ansvarstagande, utan en avgörande konkurrensfaktor för företag. Den globala marknaden för gröna varor och tjänster växer snabbt, och svenska företag har alla möjligheter att ta ledningen – om de ges rätt förutsättningar. I seminariet redovisar vi hur över 800 svenska företag ser på möjligheter och utmaningar i hållbarhetsarbetet.

Philip Thormark

Philip Thormark

Executive Director, UN Global Compact Network Sweden

Cecilia Rönn

Cecilia Rönn

Riksdagsledamot, ekonomisk-politisk talesperson (L)

Axel Holmberg

Axel Holmberg

Vd, Ingrid Capacity

Anna Denell

Anna Denell

Sustainability Director, Vasakronan

Moderator: Ida Alterå, seniorkonsult, Westander