Publikationer & rapporter

För att hjälpa företag och organisationer i deras hållbarhetsarbete publicerar UN Global Compact en rad rapporter och guider.

 • Publikationer och rapporter från UN Global Compact Network Sweden

  The path towards 2030:

  Nordic Corporate Sustainability Stocktake

  I samband med FN-veckan i New York 2023 har UN Global Compacts nätverk i Danmark, Finland, Norge och Sverige tillsammans med Accenture tagit en rapport om nordiska företags hållbarhetsarbete halvvägs till 2030. Rapporten ger nordiska företag och beslutsfattare insikter om hur näringslivet ligger till i omställningen till ett mer hållbart samhälle, och vad som behövs för att nå hela vägen fram. Läs mer och ladda ner rapporten här. Se lanseringseventet av rapporten här.

 • Omställningsrapporten 2022

  UN Global Compact Network Sweden har tillsammans med Ipsos Sverige gjort en rapportundersökning om svenskt näringslivs hållbarhetsarbete genom att:
  • Fråga hur företagen ser på deras nulägessituation kopplat till hållbarhet gällande bland annat integrering av hållbarhetsarbetet i organisationens olika delar, intern kompetens, målsättningar och riskanalyser.
  • Fråga hur företagen ser på behov av extra stöd och resurser för att accelerera hållbarhetsarbetet och uppnå de Globala målen.
  • Fråga vilka hinder de ser för att kunna accelerera hållbarhetsarbetet, och vad de önskar från politiken för att lyckas med en hållbar omställning.
  Läs Omställningsrapporten 2022 här. Read a summary of the Transition Report in English here. Se lanseringseventet av Omställningsrapporten 2022 här.

 • From Linearity to Circularity

  A guide on how companies can transition into the circular economy

  UN Global Compact Network Sweden har i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola tagit fram guiden “From Linearity to Circularity – A guide on how companies can transition into the circular economy”. Guiden ger vägledning åt företag som vill ställa om mot en cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller. Guiden riktar sig till företag vars verksamhet behandlar fysiska produkter, såväl tillverkande företag som företag inom deras leverantör- eller värdekedjor. Den är utformad för att vara relevant för företag oavsett storlek eller bransch. Värdefulla insikter finns att hämta både för företag som befinner sig i startgroparna för cirkulär omställning samt för de som kommit en bit på vägen. Ladda ner guiden här.