The path towards 2030: Nordic Corporate Sustainability Stocktake

En rapport om statusen på nordiska företags hållbarhetsarbete halvvägs till 2030. Hur går det för de nordiska företagen i omställningen, vilka är de svåraste utmaningarna och vad kan vi lära oss av andras framgångsfaktorer?

Om rapporten

Status på hållbarhetsarbetet – ur företagens perspektiv

I samband med FN-veckan i New York 2023 har UN Global Compacts nätverk i Danmark, Finland, Norge och Sverige tillsammans med Accenture lanserat en rapport om nordiska företags hållbarhetsarbete halvvägs till 2030. Rapporten ger nordiska företag och beslutsfattare insikter om hur näringslivet ligger till i omställningen till ett mer hållbart samhälle, och vad som behövs för att nå hela vägen fram.

I rapporten kombineras offentligt tillgänglig data med djupintervjuer och undersökningssvar från nordiska företag. Den unika datainsamlingsmetoden ger nya insikter kring hur de nordiska länderna utmärker sig, men även riktlinjer kring de områden där förbättring behövs för att vi ska nå de Globala målen.

 • 27%
  tycker att den privata sektorn gör tillräckligt för att nå SDG:erna
 • 89%
  anser att ledarskapet är omställningens viktigaste drivkraft
 • 40%
  av företagen har strategier för naturrelaterade risker

Viktiga slutsatser

 • 1.

  Företag i Norden är pessimistiska angående uppfyllandet av de Global målen

  95% anser att näringslivet spelar en nyckelroll för att vi ska uppnå de Globala målen. Samtidigt är 72% skeptiska till att vi kommer nå målen till 2030, vilket är en betydligt högre siffra än globalt. De nordiska länderna ligger långt fram i hållbarhetsfrågan. Ju mer vi vet, desto mer inser vi hur komplex och stor utmaningen är framåt. Läs mer på sida 16 i rapporten.

 • 2.

  Ledarskapet är katalysatorn

  Vi vet sedan innan att ledaren sätter tonen i organisationen. 89% av de tillfrågade företagen uppger att ledarskap är den primära drivkraften för hållbarhet. Rapporten belyser återigen hur viktigt det är att vd, ägare och andra personer i ledande positioner kopplar målstyrning, bonusstrukturer och incitamentsprogram till det långsiktiga hållbarhetsarbetet. Läs mer på sida 22 i rapporten.

 • 3.

  De nordiska länderna har halkat efter i frågor om biologisk mångfald och vatten

  Det stora fokuset på klimatfrågan de senaste åren har resulterat i att de nordiska länderna har tappat fokus på andra viktiga miljöfrågor. I rapporten framkommer det att endast 40% av företagen har strategier för naturrelaterade risker. Rapporten visar att bristen på ramverk försvårar arbetet, men att nya incitament kan leda vägen framåt. Läs mer på sida 38 i rapporten.

Diskrepans mellan övertygelse och handling

95% anser att den privata sektorn spelar en avgörande roll för att nå de Globala målen. Samtidigt uppger bara 27% att det görs tillräckligt idag. Så frågan är – varför gör inte företagen mer? Rapporten visar på ett antal anledningar.

Kunskapsglappet. Företagen uppger att brist på hållbarhetskunskap bland medarbetare har stor påverkan. Det finns inte tillräckligt många medarbetare som har både branschspecifik operationell kunskap och hållbarhetskunskap.

Ledarskapet. Vd:ar, styrelseledamöter och ägare har ett stort ansvar att accelerera omställningen, men många ledare mäts på kortsiktiga finansiella ROI:s.

Brist på interna incitament och data. Mål, bonusstrukturer och incitamentsprogram tar ofta inte hänsyn till KPI:er för hållbarhet. Dessutom uppger många företag att begränsad tillgång till data hindrar omställningen.

Politiken och beslutsfattare. Kortsiktighet och osäkerhet kring politiska beslut hämmar företagens investeringar i hållbarhet.

”Nordiska företag ligger i framkant när det gäller att implementera hållbarhetsmålen och har en stor potential att göra skillnad globalt. Men för att fortsätta vara ledande framåt måste företagen accelerera sitt fokus på ledarskap, integrera nya nyckeltals- och incitamentsstrukturer, satsa på att utbilda sin personal och investera i data. Vd:ar, styrelseledamöter och ägare spelar en viktig roll för att få det att hända.”

Philip Thormark, Executive Director, UN Global Compact Network Sweden

Framgångshistorier

Rapporten tar upp case studies från företag som har lyckats överkomma hållbarhetsrelaterade utmaningar.

 • Konsumentvaror och tjänsteföretag, särskilt de i klädindustrin, brottas med överutnyttjandet av naturresurser och avfall. Son of a Tailor, ett litet danskt klädföretag, har tagit fram ett made-to-order-koncept som ökar transparensen i produktionsprocessen. Läs mer på sida 32 i rapporten.

 •   Energisektorn står inför betydande utmaningar när det gäller att ta hänsyn till den biologiska mångfalden runtomkring deras infrastruktur. Vattenfall har utvärderat värdekedjans effekter på naturen genom att kvantifiera fotavtrycket på den biologiska mångfalden. Läs mer på sida 42 i rapporten.

 • Stålindustrin har stora utmaningar när det kommer till att reducera utsläpp. Den finska producenten av rostfritt stål, Outokumpu, berättar om deras framsteg med en produkt som har 92% mindre koldioxidutsläpp än industrigenomsnittet. Läs mer på sida 48 i rapporten.

 • Medskick till beslutsfattare

  Nordiska företag anser att ländernas regeringar är de mest avgörande intressenterna för att driva på utvecklingen mot de Globala målen. 65% av de nordiska företagen uttrycker ett ökat behov av samarbete med regeringarna. Därmed har nio medskick och till beslutsfattare och regeringar identifierats. Läs mer på sida 54–61 i rapporten.