De Globala målen

För att nå en hållbar utveckling behövs globala mål och gemensam agenda för regeringar, myndigheter och företag. .

Agenda 2030

I september 2015 enades FN:s 193 medlemsstater om en ny gemensam utvecklingsagenda. Världens stats- och regeringschefer röstade igenom Agenda 2030 och antog 17 Globala Hållbarhetsmål (Sustainable Development Goals/SDGs) med 169 för att skapa en mer hållbar värld.

De Globala målen är en uppsättning gemensamma mål för regeringar, myndigheter och företag världen över om hur vi, fram till år 2030, måste arbeta för att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen. Många gånger beskrivs Agenda 2030 och de Globala målen som en gemensam affärsplan för en bättre framtid. Företag spelar en mycket viktig roll i det arbetet.

UN Global Compact och de Globala målen

UN Global Compacts Tio Principer inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, klimat och anti-korruption är grunden för ansvarsfull bolagsstyrning. De Globala målen är en långsiktig vision för hållbar utveckling. Tillsammans guidar De Tio Principerna och de Globala målen företag med både värderingar och en vision så att näringslivet kan bidra till människors och planetens välmående.

Vi rekommenderar alla företag att titta på risker och möjligheter relaterade till de Tio Principerna och de Globala målen. Om fler företag skulle respektera arbetsrätt, att inte förorena mark, hav eller luft, och vägra mutor och utpressning, skulle världen ta stora framsteg i uppfyllandet av Agenda 2030.

Vill du lära dig mer?

Som medlem i UN Global Compact får du och ditt företag ta del av utbildningsprogram, onlinekurser och best practice som guidar er i implementeringen av de Tio Principerna och de Globala målen. Utforska ett urval från vår kunskapsbank nedan:

De 17 målen

Genom att klicka på bilderna nedan kan du läsa mer om UN Global Compacts initiativ och resurser som kan hjälpa ditt företag att implementera respektive mål i affärsverksamheten.