Fokusområden

Vi stöttar svenska företag i implementeringen av de Tio Principerna och de Globala målen

Klimat & miljö

Hantera risker och utnyttja möjligheter

Världen står inför aldrig tidigare skådade miljö- och klimatutmaningar. Klimatförändringar, föroreningar, förlust av biologisk mångfald och naturresurser sätter press på naturen och ekosystemen och utmanar våra levnadsvillkor.

Genom att vara en del av UN Global Compact åtar sig företag och organisationer att implementera de Tio Principerna, varav tre vägleder arbetet inom klimat och miljö;

Princip 7:  Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker.

Princip 8: Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande.

Princip 9: Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik.

Övergången till en cirkulär och grön ekonomi erbjuder många affärsmöjligheter. Förebyggande hållbarhetsarbete förbättrar företagets resursutnyttjande, minskar kostnader och kan stödja utvecklingen av nya cirkulära affärsmodeller och gröna produkter. Ett ansvarsfullt företagande värderas också högt av allt fler intressenter, investerare och medarbetare och kan därmed stärka konkurrenskraft och tillväxt.

UN Global Compact och UN Global Compact Network Sweden erbjuder verktyg, utbildningar och initiativ för att stödja företag i klimat- och miljöarbetet. Ta del av ett axplock nedan.

 • Climate Ambition Accelerator

  Ett utbildningsprogram som ger vägledning till företag för att stätta ambitiösa vetenskapsbaserade mål enligt Science Based Targets och rapportera utsläpp enligt GHG-protokollet.

 • CEO Water Mandate

  Det finns ett kritiskt behov av att säkerställa tillgång till vatten och sanitet runt om i världen. Anta bättre vattenförvaltningsmetoder genom att gå med i CEO Water Mandate.

 • Science Based Targets initiative

  Science Based Targets initiative (SBTi) är ett samarbetsinitiativ mellan United Nations Global Compact, CDP, World Resources Institute (WRI) och World Wide Fund for Nature (WWF) för att driva ambitiösa klimatåtgärder och göra det möjligt för organisationer att sätta vetenskapsbaserade klimatmål.

Jämställdhet

För högre lönsamhet, ökad kompetens och lika möjligheter

Idag är näringslivet inte jämställt. Den privata sektorn i Sverige vittnar om en stark snedfördelning mellan män och kvinnor i ledande positioner och gapet mellan kvinnors och mäns disponibla inkomst har knappt förändrats på 25 år. Men med rätt stöd och kunskap går detta att förändra.

Vägen till ett jämställt näringsliv är komplex, men vi finns här för att stötta våra medlemsföretag genom att erbjuda en mängd redskap för att sätta ambitiösa jämställdhetsmål och bidra till FN:s Globala mål nummer 5: Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. Utforska några av våra verktyg, utbildningar och initiativ nedan.

 • Target Gender Equality Accelerator

  I vårt utbildningsprogram för jämställdhet medlemsföretag stöttning i att sätta ambitiösa mål för kvinnors representation och ledarskap och lika lön för likvärdigt arbete. Dessutom får ni hjälp att utvärdera er nuvarande jämställdhetsprestation genom att använda Women’s Empowerment Principles Gender Gap Analysis Tool.

  En röd-skuggad bild på människor som sitter runt ett bord och samtalar. TGE loggan syns ovanför bilden

 • Women’s Empowerment Principles

  Women’s Empowerment Principles (WEPs) grundades av UN Global Compact och UN Women och är en uppsättning principer som ger vägledning till företag i hur man säkerställer jämställdhet och kvinnors egenmakt på arbetsplatsen, i näringslivet och i samhället. Genom att underteckna WEPs förbinder sig företag att främja jämställdhet på högsta nivå, något som över 8000 företag världen över har gjort.

  Kvinna sitter vid ett bord och pratar i en mikrofon

 • Countdown to International Women’s Day: A gender equality learning journey

  På UN Global Compacts utbildningsplattform Academy kan du, oavsett om du tillhör ett medlemsföretag eller inte, ta del av vissa onlinekurser inom jämställdhet. Inför internationella kvinnodagen 2023 lanserades kursuppsättningen “Countdown to International Women’s Day: A gender equality learning journey”, utformad för att hjälpa dig och ditt företag att vidta meningsfulla företagsåtgärder för jämställdhet. Ta kurserna och få ditt certifikat idag.

  En kvinna står i varselväst på en byggarbetsplats

Mänskliga rättigheter & arbetsrätt

Respektera människors rätt till värdiga levnadsvillkor

Mänskliga rättigheter bygger på en lika enkel som kraftfull grundtanke: att alla människor har lika värde och rättigheter. Företagen har en stor inverkan på mänskliga rättigheter. Ofta påverkar dem de mänskliga rättigheterna för sina anställda, för arbetare i sina värdekedjor, i samhällena runt sin verksamhet, och till och med för slutkonsumenten. Företag påverkar, direkt eller indirekt, praktiskt taget hela spektrumet av internationellt erkända mänskliga rättigheter.

De första sex av de Tio Principerna behandlar mänskliga rättigheter och arbetsrätt. De är framtagna i enlighet med FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och ILO:s Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work.

Det blir allt viktigare att främja mänskliga rättigheter över företagets verksamhet, genom företagets värdekedjor – och bortom dessa. Vi erbjuder våra medlemmar verktyg och vägledning på resan mot ett ansvarsfullt företagande som står upp för mänskliga rättigheter. Exempel på dessa hittar du nedan.

 • Bussiness & Human Rights Accelerator

  Ett utbildningsprogram där ditt företag får vägledning, utbildning och lokalt stöd för att bland annat etablera en systematisk due diligence-process för mänskliga rättigheter i linje med internationella standarder.

  En gul-skuggad bild på en man på en byggarbetsplats med hjälm och varselväst. Över står loggan för BHR accelerator

 • Decent Work 2.0: en arbetsplats för livet

  Ett event arrangerat av UN Global Compact Network Sweden och UNICEF Sverige som fokuserar på familjevänliga arbetsplatser, både ur ett nationellt och globalt perspektiv. Lyssna till representanter från bland annat ABB, Spotify och TCO.

  Grafisk blå bild med bilder på familjer och texter

 • Children’s Rights and Business Principles (CRBPs)

  I samarbete med UNICEF och Rädda Barnen har UN Global Compact tagit fram principer för barns rättigheter som ger företag ett praktiskt verktyg för att granska tillgodoseendet av barnets rättigheter i den egna verksamheten.

  Barn i grupp poserar och ler medan de tittar in i kameran

De Globala målen

Halvvägs till Agenda 2030, men inte halvvägs klara med jobbet

Världen står inför en aldrig tidigare skådad kraftansträngning för att uppnå Agenda 2030 och de Globala målen. Från att FN:s medlemsländer antog de Globala målen år 2015 har mer än halva tiden gått, men vi är långt ifrån halvvägs klara med jobbet för att få målen uppfyllda. Företagen spelar en avgörande roll på resan. Innovationskraften, viljan och ambitionen finns hos svenska företag, men ofta ser företag svårigheter i att sätta målen i kontext till den egna verksamheten.

UN Global Compact syftar till att tillgängliggöra de Globala målen för företag, så att näringslivet lättare kan bidra till vår gemensamma agenda. Se exempel på utbildningar, rapporter och event nedan.

 • SDG Ambition Accelerator

  Ett utbildningsprogram där ditt företag får stöttning i att sätta ambitiösa företagsmål i linje med de Globala målen, och påskynda integrationen av dessa i kärnverksamheten. Gå utbildningen för att få kunskap om hur ni strategiskt kan prioritera åtgärder som påskyndar ert bidrag till Agenda 2030.

  En bergstopp över molnen. Över står loggan för SDG accelerator

 • Omställningsrapporten 2022

  En rapport, som till vår kännedom är den största av sitt slag, där nästan 900 svenska företag svarat på vad de ser för möjligheter och hinder för en lyckad omställning. Rapporten undersöker nuläget för svenska företags hållbarhetsarbetet, hur deras bidrag till de Globala målen ser ut och vad de behöver för att accelerera arbetet. Rapporten är gjord tillsammans med Ipsos.

  Bild med mörkblå bakgrund. Över halva bilden syns ett foto på människor som demonstrerar för klimatet. På andra halvan står texten "Omställningsrapporten"

 • Business action to advance the SDGs

  Ett event arrangerat tillsammans med UN Global Compact Network Finland som ger praktisk vägledning för hur företag kan bidra till de Globala målen på ett strategiskt och kraftfullt sätt genom att arbeta med prioritering, målsättning och integration.

  På ena halvan är en bild på en träd i en skog, på andra halvan står texten Business Action to Advance the SDGs

Kommande aktiviteter

Med våra aktiviteter bidrar vi med kunskap, vägledning och verktyg så att du och din verksamhet kan förbättra ert strategiska hållbarhetsarbete.