Target Gender Equality Accelerator

Sätt ambitiösa jämställdhetsmål genom att delta i acceleratorprogrammet Target Gender Equality.

Om programmet

Target Gender Equality Accelerator är ett utbildningsprogram inom jämställdhet för att öka kvinnors representation och ledarskap i näringslivet. Och säkerställa anständiga arbetsvillkor med lika lön för likvärdigt arbete.

Med GAP-analys, interaktiva workshops och peer-learning hjälper programmet företag att accelerera sitt strategiska jämställdhetsarbete och sätta ambitiösa jämställdhetsmål. Programmet är utformat för att passa alla branscher och belyser jämställdhetsfrågan i både den egna verksamheten och leverantörskedjan.

Utbildningen sträcker sig över nio månader och sker huvudsakligen digitalt. Sessionerna hålls på engelska och passar exempelvis hållbarhetsansvariga, olika HR-ansvariga, produktionsansvariga och projektledare.

Vad du kommer att lära dig

Target Gender Equality Accelerator ger dig:

 • Hjälp att förstå din nuvarande prestation genom att använda Women’s Empowerment Principles Gender Gap Analysis Tool och utforska resultaten tillsammans med andra deltagare för att identifiera gemensamma utmaningar och möjligheter.
 • Möjlighet att utforska affärsnyttan som jämställdhet ger och förstå fördelarna med mångfald och inkludering.
 • Stöttning i att sätta realistiska och ambitiösa mål för kvinnors representation och ledarskap och lika lön för likvärdigt arbete, vilket visar engagemang och handling inför dina anställda, investerare och andra intressenter.
 • Möjlighet att skapa ett nätverk med andra företag, FN-partners och experter för att arbeta tillsammans och överkomma hinder för jämställdhet.

Programupplägg

Ansökande företag utser två representanter som de vill ska gå programmet. Vid antagande får de tillgång till mängd kurser och material på UN Global Compacts digitala plattform, samt delta på workshops som arrangeras i både nordisk och global kontext.

 • 1. Ramverk

  Programmet startar med att deltagarna lär känna varandra och bekantas med grundläggande koncept och ramverk, så som Women’s Empowerment Principles.

 • 2. Nulägesanalys

  Detta följs av att deltagarna gör en nulägesanalys av det egna företagets jämställdhetsprestation genom att använda WEPs Gender Gap Analysis Tool.

 • 3. Policys & best practice

  Analysen av det egna företagets jämställdhetsprestation byggs sedan vidare, och policyer och best practice identifieras för att skapa en holistisk jämställdhetsstrategi.

 • 4. Ambitiös målsättning

  Detta följs av att deltagarna tar del av kunskap, nätverkar och delar kunskap med varandra för att sätta ambitiösa jämställdhetsmål.

 • 5. Uppföljning

  Genom on demand-kurser, lokala och globala sessioner får deltagarna också vägledning i hur de kan sätta KPI:er och jobba med uppföljning och rapportering framåt.

 • 6. Presentationsövning

  Under de slutliga stegen får deltagare möjlighet att visa upp sina framsteg och lärdomar under events, och genom att presentera målsättningarna för varandra.

Tidslinje

Ansökningsperioden är öppen till och med 31 maj 2024.

 • 31 maj: Ansökningsperioden stänger.
 • Juni – augusti: Programdeltagare bekräftas och träffas digitalt eller fysiskt på ett välkomstwebbinarium för att få en översikt av programmet. Exakt datum kommer att meddelas till deltagarna i god tid innan tillfället äger rum.
 • Augusti – september: Företag utvärderar sin jämställdhetsprestation genom att använda WEP:s Gender Gap Analysis Tool.
 • Oktober – februari: Flertalet workshops genomförs och kursmaterial gås igenom.
 • Mars 2025: Programavslut. Företag slutför deras handlingsplaner och förbereder sig för att dela deras nästa steg vid globala och lokala evenemang i samband med internationella kvinnodagen.

Tidsinsatsen för hela programmet uppskattas till omkring 50 timmar för respektive företag. Det är viktigt att deltagande företag avsätter tillräckligt med tid och har ambitionen att genomföra samtliga delar av programmet.

Vad säger tidigare deltagare?

Hur deltar mitt företag?

För att delta i Target Gender Equality Accelerator behöver ditt företag uppfylla följande kriterier:

 • Vara företagsmedlem i UN Global Compact Network Sweden.
 • Vara engagerad i att lära er om och vidta åtgärder för att öka kvinnors representation och ledarskap i näringslivet och för att säkerställa lika lön för likvärdigt arbete.
 • Vara villig att utse två företagsrepresentanter som ska delta i programaktiviteter, samt en verkställande representant som följer programutvecklingen och fungerar som en stödperson för representanterna och deltar i högnivåmöten.

Ansökan

Ansökan till programmet är öppen till och med 31 maj 2024. Välkommen med er ansökan innan dess.

Programmet är kostnadsfritt och alla företagsmedlemmar i UN Global Compact Network Sweden med intresse av att sätta och uppfylla ambitiösa jämställdhetsmål är varmt välkomna att ansöka.

Vill du veta mer?

Kontakta oss via mail om du har frågor om programmet.