Climate Ambition Accelerator

Ta steget att sätta klimatmål enligt Science Based Targets och tydliggör vägen framåt för hur ert företag når nettonollutsläpp.

Om programmet

Climate Ambition Accelerator är ett sex månader långt acceleratorprogram som syftar till att tillhandahålla kunskapen som behövs för att sätta vetenskapliga klimatmål i linje med SBTi.

Som deltagare i detta program får du lära dig hur du går tillväga steg för steg för att sätta klimatmål för ditt företag i linje med Parisavtalet och Science Based Targets initiative (SBTi). Du och ditt företag får en unik möjlighet till vägledning av ämnesexperter i era specifika frågor, utbildning och nätverksmöjligheter som hjälper er i arbetet med att sätta vetenskapliga klimatmål.

Programmet innehåller workshops som bygger teknisk kunskap, on-demand kurser och erfarenhetsutbyte med andra programdeltagare. Dessutom kommer globala sessioner att ingå för att belysa praktiska exempel och best practice. I Sverige genomförs programmet i samarbete med andra UN Global Compact-nätverk i Norden och kommer därför huvudsakligen att ske på engelska.

För att erbjuda bästa möjliga stöttning till företag som kommit olika långt på sin hållbarhetsresa är programmet uppdelat i två spår: ”Foundations” och ”Advanced”. Medan Foundations är för företag som inte kommit lika långt i arbetet med GHG-protokollet eller upprättandet av klimatmål, så är det avancerade spåret till för företag som redan kommit långt i förberedelserna för att sätta klimatmål enligt SBTi alternativt som redan har near-term targets men söker stöd för long-term targets / net-zero targets.

Vad du kommer att lära dig

Climate Ambition Accelerator ger dig och ditt företag kunskap om:

 • Hur ni fastställer och redovisar företagets klimatpåverkan enligt GHG-protokollet
 • Hur ni sätter klimatmål enligt Science Based Targets (SBTs) för att nå nettonollutsläpp till år 2050.
 • Science Based Targets Initiative (SBTi) och deras metodik och målsättningskrav samt om deras nya Net-Zero standard.
 • Hur ni skapar engagemang hos företagets intressenter med en ambitiös klimatagenda och business caset bakom SBTs.
 • Hur ni kan hantera och minska er klimatpåverkan från scope 1-3 i syfte att uppnå ambitiösa klimatmål.

Programmets upplägg

1. Klimatredovisning enligt GHG-protokollet

Programmet kommer inledningsvis djupdyka i klimatredovisning enligt GHG-protokollet genom scope 1-3. Best practices och strategier kommer presenteras som hjälper er att fastställa och redovisa företagets klimatpåverkan i syfte att antingen komma igång eller förbättra ert nuvarande arbete.

2. Vetenskapliga klimatmål enligt SBTi

I denna del kommer ni djupdyka i metodiken för att sätta SBTs samt använda verktyg och resurser från SBTi. Både near-term och long-term targets kommer behandlas med syfte att tillhandahålla de kunskaper som krävs för att utforma en robust strategi för att sätta SBTs.

3. Strategier för utsläppsminskning

Avslutningsvis behandlas olika strategier för hur ni kan reducera ert företags klimatutsläpp i syfte att uppnå företagets klimatambitioner.

Tidslinje

 • 24 maj: Ansökningsperioden stänger.
 • Maj: Programdeltagare bekräftas och får tillgång till inlärningsplattformen som innehåller onlinebaserat utbildningsmaterial.
 • Juni: Programdeltagare träffas digitalt på ett introduktionswebbinar och får en översikt av programmet. Onlinebaserat utbildningsmaterial tillgängliggörs.
 • Augusti / september: Digitala workshops påbörjas och programmets olika delar pågår fram till november.
 • November: Programavslut.

*Tidsinsatsen för hela programmet uppskattas till omkring 30 timmar för respektive företagsrepresentant. Det är viktigt att deltagande företag avsätter tillräckligt med tid och har ambitionen att genomföra samtliga delar av programmet.

Vad säger tidigare deltagare?

Ta del av vad tidigare deltagare tycker om programmet och hur det har hjälpt företagen att accelerera deras klimatarbete. Programmet är utformat för att passa alla branscher i både den egna verksamheten och leverantörskedjan.

Hur deltar mitt företag?

För att delta i Climate Ambition Accelerator behöver ert företag uppfylla följande kriterier:

 • Vara företagsmedlem i UN Global Compact Network Sweden.
 • Ha ett intresse av att sätta ambitiösa klimatmål för att reducera sina klimatutsläpp i linje med vad som krävs för att uppnå målen i Parisavtalet.
 • Vara villig att utse två företagsrepresentanter som ska delta i programaktiviteter, samt en verkställande representant som följer programutvecklingen och fungerar som en stödperson för representanterna och deltar i högnivåmöten. Då programinnehållet till stor del är av teknisk karaktär, är det lämpligt att representanterna har goda insikter i ert operativa klimatarbete, exempelvis kring rapportering av klimatutsläpp.

Vänligen notera att finansiella aktörer och företag från olje- och gassektorn har unika krav på sig från SBTi, vilka inte tas upp i programmet. Programmets värde är således begränsat för företag från dessa sektorer.

Ansökan

Ansökningsperioden är just nu stängd och öppnar igen under våren 2025.

Programmet är kostnadsfritt och alla företagsmedlemmar i UN Global Compact Network Sweden med intresse att sätta ambitiösa klimatmål i enlighet med Parisavtalet är välkomna att ansöka om deltagande vid nästa ansökningsperiod.

Vill du veta mer?

Kontakta oss via mail om du har frågor om programmet.