Climate Ambition Accelerator

Ta steget att sätta klimatmål enligt Science Based Targets och tydliggör vägen framåt för hur ert företag når nettonollutsläpp.

Om programmet

Climate Ambition Accelerator är ett sex månader långt acceleratorprogram som syftar till att driva kraftfulla klimatåtgärder bland alla typer av företag oavsett storlek, bransch eller region.

Som deltagare i detta program får du lära dig den teoretiska bakgrunden till Science Based Targets initiative (SBTi) och hur du går tillväga steg för steg för att sätta mål för ditt företag i linje med Parisavtalet. Du och ditt företag får en unik möjlighet till vägledning, utbildning, nätverksmöjligheter och lokalt stöd som hjälper er i arbetet med att sätta vetenskapliga klimatmål.

Programmet innehåller workshops som bygger teknisk kunskap, on-demand kurser och erfarenhetsutbyte med andra programdeltagare. Dessutom kommer globala sessioner att ingå för att belysa praktiska exempel och best practice. I Sverige genomförs programmet i samarbete med andra UN Global Compact-nätverk i Norden och kommer därför huvudsakligen att ske på engelska.

Vad du kommer att lära dig

Climate Ambition Accelerator ger dig och ditt företag kunskap om:

 • Hur ni sätter klimatmål enligt Science Based Targets (SBTs) för att nå nettonollutsläpp till år 2050.
 • Science Based Targets Initiative (SBTi) och deras metodik och målsättningskrav samt om deras nya Net-Zero standard.
 • Hur ni skapar internt engagemang kring en ambitiös klimatagenda med hjälp av business caset bakom SBTs.
 • Hur ni kan hantera och minska er klimatpåverkan från scope 1-3 i syfte att uppnå ambitiösa klimatmål.

Programmets upplägg

 • 1. Foundations – grunderna för att sätta SBTs

  Den första modulen kommer skapa en översikt av SBTi och djupdyka i metodiken för att sätta SBTs. Modulen kommer även att bygga kunskap från grundläggande nivå om klimatredovisning enligt GHG-protokollet scope 1-3, reda ut konceptet ”net zero” och gå igenom SBTi:s nya Net-Zero Standard. Modulen tillhandahåller grundläggande kunskaper som krävs för att utforma en robust strategi för att sätta SBTs.

 • 2. Business Case – skapa engagemang kring ambitiösa klimatmål

  Modul två kommer att fokusera på affärsnyttan som är förenad med att sätta SBTs. Ni kommer lära er hur internt engagemang kring ambitiösa klimatåtgärder kan skapas med förankring på lednings- och styrelsenivå.

 • 3. Implementering – strategier för att reducera klimatutsläpp

  I den avslutande modulen kommer ni lära er hur företagets globala klimatutsläpp kan hanteras, och om olika strategier för att reducera utsläppen i enlighet med ambitiösa klimatmål. Ni kommer även lära er om olika tillvägagångssätt för att reducera företagets klimatutsläpp från scope 1 och 2, samt hur er värdekedja kan engageras för att reducera indirekta utsläpp från scope 3.

Tidslinje

 • 5 maj: Ansökningsperioden stänger.
 • Maj: Programdeltagare bekräftas och får tillgång till inlärningsplattformen som innehåller onlinebaserat utbildningsmaterial.
 • Juni: Programdeltagare träffas digitalt på ett introduktionswebbinar och får en översikt av programmet.
 • Augusti / september: Modul 1 inleds och därefter pågår återstående moduler fram till december. Varje modul innehåller både digitala workshops och onlinebaserat utbildningsmaterial.
 • December: Programavslut.

*Tidsinsatsen för hela programmet uppskattas till omkring 30 timmar för respektive företagsrepresentant. Det är viktigt att deltagande företag avsätter tillräckligt med tid och har ambitionen att genomföra samtliga delar av programmet.

 • Ta del av vad tidigare deltagare tycker om programmet och hur det har hjälpt företagen att accelerera deras klimatarbete.

  Programmet är utformat för att passa alla branscher i både den egna verksamheten och leverantörskedjan.

 •  

Hur deltar mitt företag?

För att delta i Climate Ambition Accelerator behöver ert företag uppfylla följande kriterier:

 • Vara företagsmedlem i UN Global Compact Network Sweden.
 • Ha ett intresse av att sätta ambitiösa klimatmål för att reducera sina klimatutsläpp i linje med vad som krävs för att uppnå målen i Parisavtalet.
 • Vara villig att utse två företagsrepresentanter som ska delta i programaktiviteter, samt en verkställande representant som följer programutvecklingen och fungerar som en stödperson för representanterna och deltar i högnivåmöten. Då programinnehållet till stor del är av teknisk karaktär, är det lämpligt att representanterna har goda insikter i ert operativa klimatarbete, exempelvis kring rapportering av klimatutsläpp.

Programmet är inte lämpligt för företag som redan har godkända SBTs.

Ansökan

Ansökan till programmet stängde 5 maj. Nästa ansökningsperiod öppnar våren 2024, håll gärna ögonen öppna för framtida möjligheter att gå Climate Ambition Accelerator!

Programmet är kostnadsfritt och alla företagsmedlemmar i UN Global Compact Network Sweden med intresse att sätta ambitiösa klimatmål i enlighet med Parisavtalet är välkomna att ansöka om deltagande vid nästa ansökningsperiod.

Vill du veta mer?

Kontakta oss via mail om du har frågor om programmet.