UN Global Compact

Startades år 2000 av FN:s tidigare generalsekreterare Kofi Annan som ett globalt initiativ för att förena näringslivet och accelerera företagens hållbarhetsarbete.

Ett globalt hållbarhetsinitiativ

UN Global Compact är världens största hållbarhetsnätverk inom det privata näringslivet. Med över 22 000 medlemmar i 169 länder stöttar Global Compact företag och organisationer i  deras strategiska hållbarhetsarbete.  

För att ytterligare stärka den lokala närvaron, och komma närmare företagen, har man etablerat lokala nätverk i över 70 länder. Generalsekreterare för UN Global Compact är Sanda Ojiambo och styrelseordförande är FN:s Generalsekreterare Mr. Antonio Gutierrez.

Historia

”We need a human face to the global market”

United Nations Global Compact initierades år 2000 av FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annan. Det var efter World Economic Forum i Davos 1999 som FN tillsammans med det privata näringslivet, akademin och fackförbund konstaterade att det behövdes ett ökat samarbete för att skapa bättre förutsättningar på den globala marknaden.

Grunden i UN Global Compact är de Tio Principerna inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, klimat och antikorruption.  Principerna grundar sig i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption. Som medlem åtar man sig att tillämpa de Tio Principerna i hela verksamheten och integrera dem i sina affärsstrategier och verksamhetsprocesser.