Medlemsavgift

UN Global Compact är en icke-vinstdrivande organisation som finansieras av medlemsintäkter. Intäkterna som går in i initiativet investeras tillbaka i medlemsaktiviteter.

Avgifts­struktur

För att kunna erbjuda ett omfattande medlemserbjudande betalar alla företag en årlig avgift som baseras på företagets omsättning. Icke-företagsmedlemmar betalar ingen avgift.

Avgiftsstrukturen sätts på global nivå. Både det globala initiativet och det svenska nätverket är icke-vinstdrivande och intäkterna som går in i initiativet investeras tillbaka i medlemsaktiviteter.

Årlig omsättning (USD) Årlig avgift (USD)
> 30 miljarder 30 000
10 – 30 miljarder 25 000
5 – 10 miljarder 20 000
1 – 5 miljarder 15 000
500 miljoner – 1 miljard 7 500
250 – 500 miljoner 5 000
50 – 250 miljoner 2 500
< 50 miljoner Lokal medlemsavgift*

 

* Lokal medlemsavgift för UN Global Compact Network Sweden år 2022/2023 är 5 000 SEK (momsfritt).