Medlemsavgift

UN Global Compact är en icke-vinstdrivande organisation som finansieras av medlemsintäkter. Intäkterna som går in i initiativet investeras tillbaka i medlemsaktiviteter.

Avgifts­struktur

För att kunna erbjuda ett omfattande medlemserbjudande betalar alla företag en årlig avgift som baseras på företagets omsättning. Icke-företagsmedlemmar betalar ingen avgift.

Avgiftsstrukturen sätts på global nivå. Både det globala initiativet och det svenska nätverket är icke-vinstdrivande och intäkterna som går in i initiativet investeras tillbaka i medlemsaktiviteter.

Årlig omsättning (USD) Årlig avgift (USD)
> 30 miljarder 30 000
10 – 30 miljarder 25 000
5 – 10 miljarder 20 000
1 – 5 miljarder 15 000
500 miljoner – 1 miljard 7 500
250 – 500 miljoner 5 000
50 – 250 miljoner 2 500
< 50 miljoner Lokal medlemsavgift*

 

* Lokal medlemsavgift för UN Global Compact Network Sweden år 2022/2023 är 5 000 SEK (momsfritt).

Dotter­bolag

Om moderbolaget är med i UN Global Compact kan det svenska dotterbolaget/landskontoret bli medlem i UN Global Compact Network Sweden.

Den årliga avgiften för dotterbolag/landskontor i Sverige är 5 000 SEK (momsfritt).

Vill ditt företag gå med som dotterbolag/landskontor? Vänligen läs UN Global Compacts policy om dotterbolag för att bedöma vilket medlemskap som är korrekt för ert företag. Ansökan görs här och i formuläret svarar ni ”Yes” på frågan ”Is your company a subsidiary or country office of an existing UN Global Compact participant?”.

Vill du veta mer om ett medlemskap?

Kontakta Jenny Biver, Participant Engagement Manager på UN Global Compact Network Sweden.