SPARK

En utbildningsresa för små och medelstora företag (SME).

Logga för SPARK


SPARK är ett globalt community och en digital utbildningsresa, specifikt utformad för små och medelstora företag (SME) med färre än 250 anställda som är anslutna till UN Global Compact.

Små och medelstora företag utgör över 99 procent av alla företag i Sverige och är avgörande för att skapa jobb, minska fattigdom och främja hållbar ekonomisk tillväxt. Trots detta har SME-bolag ofta begränsade resurser för att etablera hållbara affärsstrategier. Genom att gå med i SPARK får medlemmar exklusiv tillgång till praktiska verktyg, nätverksmöjligheter, workshops och kurser som är skräddarsydda för att stödja SME-bolag i deras hållbarhetsarbete.

Alla resurser finns tillgängliga på UN Global Compacts digitala utbildningsplattform, Academy. Registreringen är kostnadsfri för medlemsföretag och öppen året runt.

Varför bör du gå med?

Utbyt idéer och best practices med kollegor för att bygga ett övertygande business case för hållbarhet i ditt företag och ta tillvara på marknadsmöjligheterna inom hållbart företagande.

Få verktyg och resurser för att anpassa din organisations strategi till UN Global Compacts Tio Principer.

Lär dig hantera komplexa utmaningar som att minska växthusgasutsläpp, uppfylla krav på hållbarhetsrapportering, implementera nettonoll-metoder och finansiera din hållbarhetsstrategi.

Få exklusiv tillgång till live-sessioner, workshops och självstudiekurser fyllda med de senaste praktiska strategierna för att uppnå dina hållbarhetsmål.

Få en konkurrensfördel genom att positionera ditt företag som en föredragen leverantör genom ambitiöst hållbarhetsarbete.

Erhåll ett certifikat från UN Global Compact Academy för varje avslutad kurs och dela det med ditt nätverk.

Frågor?

Vänligen kontakta spark@unglobalcompact.org.