Styrelsen

Styrelsen för det svenska nätverket väljs av medlemmarna och består av representanter från en rad olika branscher och ideella organisationer.

Styrelsemedlemmar

 • Gabriel Lundström

  Gabriel Lundström

  Styrelseordförande

  Head of Sustainability, Skandia

 • Helena Hagberg

  Helena Hagberg

  Vice ordförande

  Head of Sustainability, Areim

 • Anna Romberg

  Anna Romberg

  Kassör

  Executive Vice President Sustainability, Getinge

 • Dahir Khalid

  Dahir Khalid

  Ledamot

  Global Diversity & Inclusion Lead, Atlas Copco

 • Cecilia Chatterjee-Martinsen

  Cecilia Chatterjee-Martinsen

  Ledamot

  International Programs Director, Rädda Barnen Sverige

 • Camilla Goldbeck-Löwe

  Camilla Goldbeck-Löwe

  Ledamot

  Vice President Corporate Sustainability, Epiroc

 • Magnus Björsne

  Magnus Björsne

  Ledamot

  Vd, AZ BioVentureHub AB, dotterbolag till AstraZeneca Sverige

 • Andreas Follér

  Andreas Follér

  Ledamot

  Head of Sustainability, Traton

 • Lingyi Lu

  Lingyi Lu

  Suppleant

  Head of Sustainability, Söderberg & Partners

 • Emil Kernell

  Emil Kernell

  Suppleant

  Business & Human Rights Counsel, Ericsson

 • Årsmöten

  Årsmötet är det beslutande organet för UN Global Compact Network Sweden. Alla medlemmar är välkomna att delta i årsmötet och där göra sin röst hörd. Årsmötet hålls årligen, vanligtvis i maj månad. En ordinarie årsmötespunkt är att rösta om styrelsen, vilken valberedningen ger förslag till.

Valberedningen

 • Thomas Rebermark

  Thomas Rebermark

  Director, Swedish Water House (SIWI)

 • Annika Ramsköld

  Annika Ramsköld

  Head of Sustainability, Vattenfall

 • Lova Unge

  Lova Unge

  Business and Human Rights & Anti-Corruption Expert, Scania

Global styrning

FN:s generalsekreterare är styrelseordförande för UN Global Compact

FN:s generalsekreterare, António Guterres, är den globala styrelsens ordförande. Den globala styrelsen ger den övergripande vägledningen till organisationen, som i sin tur ger vägledning till de lokala nätverken, som UN Global Compact Network Sweden.

I den globala styrelsen sitter även företagsrepresentanter från olika sektorer och delar av världen, bland annat Schneider Electric, Chalhoub Group, Melvin Marsh International Limited, PVH Corp mfl. Även organisationer som PRI (Principles for Responsible Investment), ICC (International Chamber of Commerce), Transparency International och Global Fund for Women är representerade i styrelsen.