Styrelse

Styrelsen för det svenska nätverket väljs av medlemmarna och består av representanter från en rad olika branscher och ideella organisationer.

Styrelsemedlemmar

 • Gabriel Lundström, styrelseordförande

  Head of Sustainability, Skandia

 • Helena Hagberg, vice ordförande

  Head of Sustainability, Areim

 • Anna Romberg, kassör

  Executive Vice President Sustainability, Getinge

 • Foto på Dahir Khalid

  Dahir Khalid, ledamot

  Global Diversity & Inclusion Lead, Atlas Copco

 • Bild på Cecilia

  Cecilia Chatterjee-Martinsen, ledamot

  International Programs Director, Rädda Barnen Sverige

 • Camilla Goldbeck-Löwe, ledamot

  Vice President Corporate Sustainability, Epiroc

 • Foto på Magnus Björsne

  Magnus Björsne, ledamot

  Vd, AZ BioVentureHub AB, dotterbolag till AstraZeneca Sverige

 • Andreas Follér, ledamot

  Head of Sustainability, Traton

 • lingyi-lu

  Lingyi Lu, suppleant

  Head of Sustainability, Söderberg & Partners

 • Emil Kernell, suppleant

  Business & Human Rights Counsel, Ericsson

 • Årsmötet är det beslutande organet för UN Global Compact Network Sweden. Alla medlemmar är välkomna att delta i årsmötet och där göra sin röst hörd. Årsmötet hålls årligen, vanligtvis i maj månad. En ordinarie årsmötespunkt är att rösta om styrelsen, vilken valberedningen ger förslag till.

Valberedningen

Valberedningen ger förslag till styrelsemedlemmar och består av Thomas Rebermark, Director för Stockholm International Water Institute, Annika Ramsköld, Head of Sustainability på Vattenfall och Lova Unge, Business and Human Rights & Anti-Corruption Expert på Scania.

FN:s generalsekreterare är styrelseordförande

FN:s generalsekreterare, António Guterres, är den globala styrelsens ordförande. Den globala styrelsen ger den övergripande vägledningen till organisationen, som i sin tur ger vägledning till de lokala nätverken, som UN Global Compact Network Sweden.

I den globala styrelsen sitter även företagsrepresentanter från olika sektorer och delar av världen, bland annat Schneider Electric, Chalhoub Group, Melvin Marsh International Limited, PVH Corp mfl. Även organisationer som PRI (Principles for Responsible Investment), ICC (International Chamber of Commerce), Transparency International och Global Fund for Women är representerade i styrelsen.