UN Global Compact Network Sweden

Vi är det svenska nätverket för medlemmar i UN Global Compact och hjälper företag och organisationer i Sverige med expertkunskap, utbildning och erfarenhetsutbyte inom hållbarhetsfrågor.

Om oss

Global Compact Network Sweden (GCNS) grundades 2018. Vår främsta uppgift är att förankra UN Global Compacts Tio Principer och de Globala målen på nationell nivå och därmed stötta svenska företag och organisationer att accelerera sitt hållbarhetsarbete.

Med utbildningar, praktiska verktyg och erfarenhetsutbyte fördjupar vi kunskaperna inom hållbarhetsområdet. Genom kopplingen till FN och samarbeten med andra globala organisationer och myndigheter utgör GCNS en brygga mellan Sverige och världen. Vi bidrar till att våra medlemmars hållbarhetsarbete blir heltäckande, trovärdigt och relevant.

Medlems-förmåner

Som medlem i UN Global Compact Network Sweden erbjuds du och ditt företag:

  • Utbildningar och aktiviteter med utgångspunkt i UN Global Compacts Tio Principer och de Globala målen
  • Ett brett världsomspännande nätverk i olika branscher, både lokalt och globalt, och ett värdefullt erfarenhetsutbyte inom hållbarhetsfrågor
  • Guider, riktlinjer och global expertis inom hållbarhet
  • Tillgång till UN Global Compacts digitala utbildningsplattform Academy. Här erbjuds över 70 kunskapshöjande kurser och utbildningar som hjälper dig som medlem att ta nästa steg i hållbarhetsarbetet
  • En unik plattform för att kommunicera framsteg och engagemang kring FN:s hållbarhetsagenda
  • Stort medlemsengagemang. Tillsammans gör vi skillnad!

Förutom att engagera medlemmar på nationell nivå, fungerar UN Global Compact Network Sweden också som en förlängning av huvudkontoret i New York. Till våra aktiviteter bjuder vi in intressanta talare från bland annat UN Global Compacts huvudkontor, FN, nationella hållbarhetsnätverk och, inte minst, internationella företag. Där relevant erbjuder vi också medlemmar tillgång till FN:s scener där ansvarsfullt företagande och hållbarhet belyses.

Mission & vision

Vår vision

”Ett konkurrenskraftigt näringsliv i Sverige som tillsammans skapar en hållbar värld”

 

Vår mission

Att accelerera hållbarhetsarbetet inom svenskt näringsliv och öka engagemanget för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, klimat och anti-korruption bland våra svenska medlemmar. Med UN Global Compacts Tio Principer som grund skapar vi förutsättningar för genomförandet av FN:s Hållbarhetsmål och Agenda 2030.

Vad vi gör

De tio Principerna

UN Global Compacts Tio Principer utgör grunden i det globala initiativet och i UN Global Compact Network Sweden. Principerna omfattar fyra områden; mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Medlemsföretag åtar sig att skriva under och tillämpa de Tio Principerna i hela verksamheten.