Företag efterlyser höjda hållbarhetsambitioner i politiken

Politisk otydlighet och kortsiktighet är ett allvarligt hinder för hållbarhetsarbetet. Det anser 55 procent av över 800 svarande företag i vår nya rapport om villkoren för näringslivets hållbarhetsarbete.

– Svenska företag vill och kan leda den globala hållbarhetsrevolutionen, men de behöver tydligare och mer långsiktiga politiska riktlinjer. Politiken måste skapa stabila regler och incitament som möjliggör stora investeringar i hållbara lösningar, säger Philip Thormark, Executive Director för UN Global Compact Network Sweden.

Rapporten Höj ambitionen! visar också att svenska företag ser hållbarhet som en avgörande konkurrensfördel. Hela 68 procent av företagen anger konkurrensskäl som en av de främsta drivkrafterna för att de ska satsa på hållbarhet.

– Den globala marknaden för gröna varor och tjänster växer snabbt, och svenska företag har alla möjligheter att ta ledningen – om de ges rätt förutsättningar. När politiken tvärtom sänker ambitionsnivån ger det omedelbart negativa effekter i orderböckerna, säger Philip Thormark.

Enligt rapporten förväntar sig 66 procent av företagen att efterfrågan på hållbara produkter och tjänster kommer att öka kraftigt de kommande fem åren. Företagens egna värderingar spelar också en stor roll. Hela 72 procent av företagen anger företagets värderingar som en viktig drivkraft för att satsa på hållbarhet.

För mer information:
Philip Thormark, Executive Director, UN Global Compact Network Sweden, 072-714 65 43, philip.thormark@globalcompact.se

UN Global Compact Network Sweden är Sveriges största hållbarhetsnätverk för företag, med uppgiften att stötta svenska företag att accelerera sitt hållbarhetsarbete. Nätverket är den svenska delen av FN:s globala initiativ för hållbart företagande.