Philip Thormark listad bland Sveriges Hållbarhetsmäktigaste 2024

Vår Executive Director, Philip Thormark, tar plats på Aktuell Hållbarhets lista över Sveriges Hållbarhetsmäktigaste 2024!

Varje år tar Aktuell Hållbarhet fram en lista över Sveriges 101 hållbarhetsmäktigaste personer. Listan rankar de personer som under året åstadkommit mest hållbarhetsnytta i förhållande till sin reella maktposition. Vår Executive Director, Philip Thormark, tar plats på listan för 2024.

Juryns motivering för valet av Philip Thormark tar bland annat avstamp i arbetet med att ge företag vägledning i det nya rapporteringslandskapet och stötta näringslivet för att ta större kliv mot Agenda 2030. ”Världens största nätverk för hållbart företagande, UN Global Compact, representeras i Sverige av Philip Thormark och hans organisation. Med verktyg, utbildningar och initiativ gör Global Compact och den före detta hållbarhetskonsulten Philip Thormark sitt yttersta för att svenskt näringsliv ska leva upp till Agenda 2030”, skriver juryn i sin motivering.

”Många av våra medlemmar efterfrågar vägledning kring EU-direktiv och rapportering som CSRD och CSDDD, så det är ett stort fokus för oss 2024. UN Global Compact har också lanserat ett nytt globalt initiativ, Forward Faster, där vi har identifierat fem fokusområden där företag kan göra störst och snabbast inverkan för att nå de globala målen och Agenda 2030. De områdena är jämställdhet, klimat, vatten, levnadslöner samt hållbara finanser och investeringar”, säger Philip Thormark.

Vi är glada och stolta över att våra insatser uppmärksammas och ser fram emot att fortsätta leverera värde till våra svenska medlemsföretag.

Läs mer här: Sveriges 101 Hållbarhetsmäktigaste 2024 – hela listan – Aktuell Hållbarhet (aktuellhallbarhet.se)