En Enad Värld Agerar för Planetens Framtid och Ren Energi

Anna Celsing, Chief Sustainability Officer på Alfa Laval, deltog i den svenska delegationen under COP28 i Dubai. Läs hennes reflektioner från klimattoppmötet och vad hon anser behövs framåt för att påskynda implementeringen av innovativa energi- och tekniklösningar.

Resultatet från COP28 höll oss alla i spänning, men deltagarna enades om att agera för planetens bästa. Det nya avtalet uppmanar länder att snabba på övergången från fossila bränslen under detta årtionde, för att helt upphöra med utsläpp av koldioxid till atmosfären senast 2050.

Vid COP28 fick ett utvalt antal företag, inklusive Alfa Laval, en plats vid bordet med FN:s generalsekreterare, António Guterres. Detta understryker vikten av teknikföretag i att leda förändringen. Jag är mycket entusiastisk över att se hur allt fler nu efterfrågar lösningar för att tredubbla kapaciteten för förnybar energi och fördubbla tempot i förbättringar av energieffektiviteten – allt för att göra samhällsförändringen möjlig.

COP28 var ett mer omfattande möte än någonsin tidigare. Ämnen som biologisk mångfald, livsmedelssystem, vatten och energi diskuterades. Nu är det dags för alla att agera och samarbeta för att implementera innovativa lösningar och möta dessa utmaningar! Tidigare COP-möten har dock betonat att övergången måste vara rättvis. En rättvis övergång är avgörande för att kunna hantera klimatkrisen, särskilt eftersom de länder som drabbas hårdast är de som bidragit minst till problemet.

Tillgång till energi är avgörande för en bättre livskvalitet. Därför är det av största vikt att energi- och teknikföretag bidrar med både uppskalning och implementering av rena tekniska lösningar, samt sparar energi i hela samhället genom förbättrad energieffektivitet.

För att påskynda övergången och implementeringen av dessa lösningar behöver vi öka medvetenheten om vad som är möjligt. Det mesta av den nödvändiga tekniken finns redan. Vi behöver dela med oss av framsteg, bästa metoder och affärsmotiveringen för att göra gott och därmed göra mer.

Ingen kan göra detta ensam. Starka och långsiktiga partnerskap krävs för att minska riskerna med stora investeringar och för att snabbare kunna utnyttja kompetenser och resurser. Ledarskapet måste lyftas till en högre nivå, där vi vågar tillsammans utveckla det nya trots att vi inte har alla svaren.

Vi är på en resa där vetenskapen är vår kompass och vi behöver transparens – DATA – för att styra våra beslut. Vi står inför förändring av ett komplext dynamiskt system där intuition ofta inte räcker till. Jag är tacksam för alla meningsfulla samtal vid COP28, både på och utanför scenen, med så många ledare som är djupt engagerade i hållbarhetsarbetet och en ljus framtid. Det ger mig hopp! Ett optimistiskt förhållningssätt är ett kraftfullt verktyg. Vissa leder, andra följer. Men det är ledarna som måste skapa rörelsen, för det är följarna som förverkligar den. Att skapa denna rörelse är viktigare än någonsin.

Anna Celsing
Chief Sustainability Officer
Alfa Laval