Global Compact bidrar på konferens med AGENDA 2030 i Väst