Vi fördjupar samarbetet med Stockholm International Water Institute (SIWI)

UN Global Compact Network Sweden (GCNS) och Stockholm International Water Institute (SIWI) har ingått ett officiellt partnerskap för att gemensamt adressera vattenrelaterade utmaningar och erbjuda företag kunskapshöjande aktiviteter inom området vatten och klimat.

Philip Thormark och Thomas Rebermark.

SIWI är en internationell organisation med syftet att stärka hållbar förvaltning av världens vattenresurser och hitta lösningar på globala vattenutmaningar. Swedish Water House, en del av SIWI, samlar svenska och internationella aktörer inom vattensektorn för att främja samarbete och kunskapsutbyte.

Genom att integrera hållbara vattenstrategier kan företag bidra till en positiv utveckling inom detta kritiska område. GCNS och SIWI delar ambitionen att öka medvetenheten, kunskapen och handlingskraften hos företag kring vattenrelaterade risker och möjligheter, och därigenom stötta företag i att bidra till de Globala målen för hållbar utveckling till 2030.

Philip Thormark, Executive Director på GCNS, uttrycker stolthet över samarbetet: ”Genom detta partnerskap kan vi adressera kritiska vattenutmaningar och öka medvetenheten hos företag för att uppnå de Globala målen till 2030. SIWIs expertis är värdefull för att stödja våra medlemmar i att integrera hållbara vattenstrategier. Tillsammans kan vi också lyfta vattenfrågan på den politiska agendan och stärka vår gemensamma strävan mot hållbar utveckling.”

Thomas Rebermark, Director på Swedish Water House (SIWI), betonar näringslivets nyckelroll i hanteringen av vatten- och klimatpåverkan: ”Samarbetet med UN Global Compact Network Sweden gör att vi kan stötta medlemsföretagen med kunskap och expertis inom vatten och klimat, både nationellt och internationellt, för att uppnå de Globala målen till 2030. Vi är enormt stolta över samarbetet och ser fram emot att hjälpa medlemmarna att integrera hållbara vattenstrategier i sina verksamheter och tillsammans forma en tydlig röst för vatten på den politiska agendan.”

Nästa steg

Under World Water Week i Stockholm, som äger rum den 25–29 augusti, arrangerar GCNS, Swedish Water House (SIWI) och CEO Water Mandate två gemensamma aktiviteter:

  • 27 augusti: Högnivårundabordssamtal om hållbar vattenförvaltning – läs mer här
  • 27 augusti: Talkshow med temat ”Navigating the Waters: Accelerating Business Action Across Borders” – läs mer här.