Gör praktik inom kommunikation och event på UN Global Compact Network Sweden – svenskt näringslivs största hållbarhetsnätverk!