Fullsatt introduktion till UN Global Compacts Tio Principer i Malmö

Den 10 september höll årets sista introduktion till UN Global Compacts tio principer i Malmö.

Den 10 september höll årets sista introduktion till UN Global Compacts tio principer i Malmö.

Greg Priest, Head of Social Impact and Human Rights på Inter IKEA Group, talade om principerna gällande mänskliga rättigheter och arbetsrätt. Greg berättade bland annat om hur IKEA tagit hjälp av Rädda Barnen och UNICEF sedan 1990-talet för att förebygga barnarbete i sina leverantörsled. En erfarenhet var att det är svårast att motverka barnarbete i åldrarna 14-18, eftersom det i många länder inte finns lagstiftning kring dessa åldrar.

Åse Togerö, Utvecklingschef för hållbar affärsutveckling på Skanska, talade om principerna gällande miljö. I genomgången talade Åsa om att använda försiktighetsprincipen och vikten av kvantifiering av miljöpåverkan samt att tänka på miljöpåverkan över hela livscykeln.

Carina Markow Lundberg, Chefsstrateg för ansvarsfull kapitalförvaltning på Folksam, talade om principen gällande anti-korruption. Carina berättade om de tre M:en att tänka på i en affär, Människor, Miljön och Mutor och om hur korruption förhindrar fattigdomsbekämpning. 

Eventet har utförts i Göteborg och Stockholm i våras och därmed har årets upplagor av eventet skett. I alla tre städer har eventet varit välbesökta, och vi tackar er som deltagit både som talare och som lyssnare. För er som missat eventen kan vi också glädja er med att vi planerar att hålla dem igen nästkommande år. Introduktionerna är tänkta att vara Global Compact Network Swedens basutbud, för att alltid ge våra medlemmar möjlighet att utbilda sina anställda i grunden till UN Global Compact.