Referat från Global Compact Network Swedens kick off för 2019

Den 20 februari slog Global Compact Network Sweden upp dörrarna för 2019 med ett tredelat eftermiddagsevent. Läs om vad Emma Ihre, tillförordnad ordförande för Global Compact Network Sweden, Ole Lund Hansen, Chief of Local Networks för UN Global Compact, med flera hade att säga under dagen.

Den 20 februari slog Global Compact Network Sweden upp dörrarna för 2019 med ett tredelat eftermiddagsevent. Läs om vad Emma Ihre, tillförordnad ordförande för Global Compact Network Sweden, Ole Lund Hansen, Chief of Local Networks för UN Global Compact, med flera hade att säga under dagen.

Emma Ihre, tillförordnad ordförande för Global Compact Network Sweden, berättade om nätverkets planer för 2019. En av sakerna att se fram emot är event som introducerar UN Global Compacts tio principer, dessa event kommer ske i Stockholm, Malmö och i Göteborg. Men även mer fördjupande event med mer specifika fokusområden kommer att hållas.

Ole Lund Hansen, Chief of Local Networks för UN Global Compact, berättade sedan om UN Global Compacts fokusområden de kommande åren. Ett huvudfokus är de 17 hållbarhetsmålen, där UN Global Compact ska se till att näringslivet driver en positiv utveckling. Detta gör UN Global Compact genom att fungera som det övergripande verktyget för hållbarhet med fokus på att internationellt sprida åtaganden, framsteg och best practices inom näringslivet. Idén med de lokala nätverken är att UN Global Compact lokalt ska bidra till en accelerering av utvecklingen, men också att de lokala nätverken kan hjälpa lyfta fram föregångare från nätverkens marknader. 

Avslutningsvis genomfördes en panel med temat trendspaning, modererad av Théo Jaekel, styrelseledamot Global Compact Network Sweden, med deltagarna  Malin Oud, Raoul Wallenberg Institutet, Camilla Goldbeck-Löwe, Epiroc, Mats Landén, WWF samt Hema Lehocky, Ericsson. Panelen började med en reflektion över året som gått, där klimatet, nationalism och människohandel upp som orosmoln, men även Greta Thunberg och gröna obligationer som positiva företeelser. Därefter presenterades drömscenarion för 2019, med AI som kan hjälpa företag få kunskap om sina värdekedjor samt företag som vågar ta snabbare kliv i hållbarhetsarbetet genom att inspireras av andra branscher och inte bara följa sin egen.

Tack till alla som närvarade och hoppas att vi får se både er och övriga medlemmar på kommande event!