Valberedningens arbete och nomineringsprocess för styrelsen