GCNS har lämnat remissvar om Agenda 2030-delegationens betänkande

UN Global Compact Network Sweden har fått möjlighet att lämna ett yttrande på Agenda 2030 delegationens betänkande