GCNS har lämnat remissvar om Agenda 2030-delegationens betänkande