Utmaningarna med att verka på en internationell marknad