Lärdomar från nordiska företag om klimatmål enligt SBTi – Nya guider lanserade!

Vi lanserar en tre guider som utforskar dilemman, utmaningar och lösningar som ledande nordiska företag står inför när de arbetar för att uppnå sina vetenskapsbaserade klimatmål. Läs guiderna här!

Under 2023 arrangerade UN Global Compacts nätverk i Danmark, Finland, Norge och Sverige ett antal ”Peer Learning Groups” med ledande nordiska företag i syfte att djupdyka i och söka lösningar på företagens utmaningar med att sätta och uppnå vetenskapligt baserade klimatmål enligt SBTi (SBTs). Cirka 60 företag inom UN Global Compact var involverade i detta projekt, varav samtliga har godkända SBTs eller formellt åtagit sig att sätta SBTs.

Utifrån diskussioner mellan företagen och insikter från ämnesexperter har lärdomar om utmaningar och best practices resulterat i tre vägledande guider för att tillhandahålla praktiskt stöd till hållbarhetschefer och relaterade beslutsfattare i arbetet med att sätta och uppnå SBTs. Nedan följer en kort beskrivning av de tre guiderna.

För att lansera guiderna bjuder vi in till webbinarieserien ”Dilemmas in Science-Based Climate Action” mellan 9–11 april 2024, där du får en introduktion till materialet och får höra hur företag beaktar dessa frågor. Läs mer och anmäl dig här.

Guide 1:The Product Durability and Lifetime Emissions Dilemma

Med ett ökande tryck från omvärlden för att produkter ska göras mer hållbara genom en förlängd livslängd uppstår ett dilemma för företag med energidrivna produkter. En ökad livslängd innebär nämligen att växthusgasutsläppen under produkternas användningsfas ökar. Detta dilemma innebär att en ökad produktlivslängd paradoxalt nog kan leda till att företag med energidrivna produkter riskerar att öka sina utsläpp genom att öka produktlivslängden. Denna guide djupdyker i dessa utmaningar och tillhandahåller vägledning som hjälper företag att förlänga produktlivslängden och samtidigt hålla nere växthusgasutsläppen.

Läs mer och anmäl dig till lanseringseventet.
Ladda ner guiden.

Guide 2: Supplier Engagement to Cut Emissions and Increase Adoption of Greener Materials

Företag som tillhandahåller fysiska produkter kan ofta spåra stora delar av sina växthusgasutsläpp till leverantörskedjan. Att minska dessa utsläpp är dock svårt då leverantörskedjor ofta är långa och komplexa. Guiden ger vägledning i hur företag kan reducera sina växthusgasutsläpp i leverantörskedjan genom att titta på utmaningar och lösningsförslag kopplat till leverantörssamverkan, datahantering och åtgärder för att öka graden av gröna materialval i företagets produkter och leverantörskedja.

Läs mer och anmäl dig till lanseringseventet.
Ladda ner guiden.

Guide 3: Science-Based Targets for Forest, Land and Agriculture (FLAG) sectors

Denna guide ger en introduktion till SBTs för landintensiva verksamheter och förtydligar vilka företag som förväntas sätta SBTs kopplat till FLAG. Guiden belyser även centrala utmaningar och ger rekommendationer kopplat till hantering av växthusgaser enligt GHG-protokollet och målsättningen inom FLAG enligt SBTi.

Läs mer och anmäl dig till lanseringseventet.
Ladda ner guiden.

Detta projekt görs tillsammans med Rambøll Management Consulting och möjliggjordes med finansiering från Nordiska Ministerrådet.