Besök av United Nations High Commissioner for Human Rights

Den 27 maj besökte UN High Commissioner for Human Rights, Michelle Bachelet – tidigare president i Chile och generaldirektör för UN Women – Stockholm. Global Compact Network Sweden och UN Human Rights anordnade ett möte mellan Michelle Bachelet och representanter från flera svenska företag.

Den 27 maj besökte UN High Commissioner for Human Rights, Michelle Bachelet – tidigare president i Chile och generaldirektör för UN Women – Stockholm. Global Compact Network Sweden och UN Human Rights anordnade ett möte mellan Michelle Bachelet och representanter från flera svenska företag.

Temat för mötet var vilken roll svenska företag kan spela vad gäller den internationella människorättsagendan. Under mötet berättade Michelle Bachelet om hennes prioriteringar under sin mandatperiod och de svenska företagsrepresentanterna berättade om sina åtaganden samt diskuterade specifika utmaningar.