Ny styrelse på plats för UN Global Compact Network Sweden

UN Global Compact Network Sweden (GCNS) har den 14 maj hållit sitt årsmöte. Av medlemmarna valdes en ny styrelsemedlem in. Två avgående styrelsemedlemmar tackades för starka insatser under åren.

Under årsmötet den 14 maj, som hölls i Näringslivets Hus i Stockholm, röstades en ny styrelsemedlem in i UN Global Compact Network Swedens styrelse. Dessutom omvaldes fem styrelsemedlemmar. Tillsammans med övriga tre styrelsemedlemmar, som inte var föremål för omval vid årets stämma, ska de stötta nätverket i strategiska beslut som gynnar de svenska medlemmarnas hållbarhetsarbete.

Som ny suppleant valdes Sarah Hoskins, Chief Sustainability Officer på Mannheimer Swartling. Sarah driver Mannheimer Swartlings strategiska hållbarhetsarbetet både internt och i den rådgivande verksamheten till klienter. Sarah är advokat och från början specialiserad inom EU- och konkurrensrätt, men har genom åren breddat sin kompetens inom bland annat mänskliga rättigheter, miljö- och klimatfrågor och ethics & compliance.

Anna Romberg, Executive Vice President Sustainability, Legal & Compliance på Getinge, och Magnus Björsne, vd på AZ BioVentureHub, avtackades under årsmötet. De har båda tillfört värdefulla kunskaper och perspektiv som har gynnat nätverkets utveckling och medlemsnytta.

Sarah Hoskins, ny styrelsemedlem för UN Global Compact Network Sweden.

– Jag vill rikta ett stort tack till våra avgående styrelsemedlemmar för starka insatser de senaste åren. Dessutom vill jag hälsa vår nya styrelsemedlem Sarah varmt välkommen. UN Global Compact Network Sweden befinner sig i ett spännande skede och jag ser fram emot det fortsatta förtroendet som ordförande, säger styrelseordförande Gabriel Lundström.

Styrelsemedlemmar som omvaldes var styrelseordförande Gabriel Lundström, Head of Sustainability på Skandia, vice ordförande Helena Hagberg, Head of Sustainability på Areim, samt ledamöterna Cecilia Chatterjee-Martinsen, International Programs Director på Rädda Barnen Sverige, Andreas Follér, Head of Sustainability på Scania och Camilla Goldbeck-Löwe, Vice President Corporate Responsibility på Epiroc.

Ledamot Dahir Khalid, Global Diversity & Inclusion Lead på Atlas Copco samt suppleant Lingyi Lu, Head of Sustainability på Söderberg & Partners, var inte föremål för omval vid detta årsmöte utan sitter fortsatt kvar i styrelsen med befintliga roller. Den tidigare suppleanten Emil Lindblad Kernell, Business and Human Rights Counsel på Ericsson, valdes till ledamot.