Frida Koff och Moa Johansson ansluter till UN Global Compact Sweden

Vi hälsar Frida Koff och Moa Johansson välkomna till det svenska sekretariatet, som båda anslöt under juni 2023.

Frida Koff kommer in som Acting Head of Communication då hon ersätter Anna Abenius under hennes föräldraledighet. Frida har 15 års erfarenhet på Hemfrid, där hon under de senaste sex åren har haft rollen som kommunikations- och hållbarhetschef. Frida har även varit verksam i UN Global Compact Swedens styrelse sedan nätverket startade 2018 fram till maj 2023.

– Vi är glada att kunna välkomna Frida till sekretariatet. Med lång erfarenhet av hållbarhets- och kommunikationsarbete och god kännedom om nätverket sedan åren i styrelsen står Frida på en stabil grund för att axla rollen som Acting Head of Communication. Jag övertygad om att hennes kunskaper kommer vara av värde för oss, säger Mattias Svensson, tf. Executive Director.

Moa Johansson har under våren 2023 gjort praktiktjänst på sekretariatet då hon stöttat kommunikations- och eventansvariga i det operativa arbetet. Hon har en kandidatexamen i Reklam & PR från Stockholms universitet och en bakgrund inom omvärlds- och mediebevakning. Moa ansluter nu som Communications & Event Coordinator.

– Moa har under våren visat stort intresse och engagemang för sekretariatets arbete. Att vi nu kan välkomna henne in i rollen som Communications & Event Coordinator är glädjande, men även betydelsefullt för utvecklingen av våra medlemsförmåner, säger Mattias Svensson, tf. Executive Director.

Du hittar kontaktuppgifter till Frida och Moa här.