”Viktigt att förstå vad som upplevs som barriärer”