Vi måste sluta ignorera vatten

Många av våra mest kritiska hållbarhetsfrågor - såsom klimatförändringar, minskning av biologisk mångfald och människors hälsa - är alla nära relaterade till vatten. Om vi inte blir bättre på att förstå vattnets roll och funktion kommer vi inte att lyckas nå Agenda 2030.

Trots många briljanta innovationer kring vatten är utvecklingen på väg i fel riktning. Som exempel fortsätter den biologiska mångfalden i sötvatten att minska med cirka 83 % sedan 1970. Och hundratals miljoner människor saknar fortfarande rent dricksvatten. Enligt beräkningar kommer det finnas ett gap på 40 procent mellan tillgång och efterfrågan på vatten år 2030. Instabiliteten i klimatsystemet fortsätter att öka, vilket ytterligare förvärrar utmaningarna med vatten. 

Vattenfrågan måste lyftas upp högre på hållbarhetsagendan. Hur vi använder, hanterar och förvaltar vårt vatten i företags värdekedjor måste belysas mer. Företagens vattenpåverkan måste prioriteras i samtal kring produktion, klimatförändringar, mänskliga rättigheter, biologisk mångfald och föroreningar. Vi måste minska vattenavtrycket i alla delar. 

Om vi börjar värdera vatten som en kritisk komponent och risk i värdekedjor har vi möjligheter att påverka inte bara våra processer utan alla mål för hållbar utveckling. Med stöd av vetenskap och entreprenörer har vi tekniken, kunskapen och förmågan att lära av bästa praxis för att anpassa och skala upp.  

En bra början för att initiera en process för att vattensäkra både ditt företags och vår gemensamma framtid är att ta hjälp av den kunskap som finns och börja samarbeta.  

Du kan enkelt hitta vetenskapliga metoder och verktyg för förändring och övergång till en vattenmedveten, cirkulär och koldioxidsnål ekonomi. CEO Water MandateAlliance for Water StewardshipFair Water FootprintWWF Water Risk FilterAGWA Water Tracker är bara några konkreta exempel på var ditt företag kan börja. Alla fokuserar på att skapa data för att säkerställa vattentillgången, förbättra välbefinnandet och samtidigt ta hand om miljön. 

Den privata sektorn har en enorm potential att göra skillnad i vattenfrågan. Därför uppmuntrar jag alla företag att stärka samarbeten med och mellan leverantörer, investerare och intressenter. Genom kloka och hållbara inköpsmodeller kan ni få leverantörer att ställa om. Sambandet mellan vatten, natur, biologisk mångfald, affärsverksamhet, finansiering och hållbara samhällen är tydlig. Ännu tydligare är det att företag som satsar på att vattensäkra framtiden är vinnare både affärsmässigt, socialt och miljömässigt. 

Vilket blir ert nästa vattensteg? 

Vill du veta mer? Här är några förslag med mer information: 

CEO Water Mandate 

Global Commission of Economics of Water 

Alliance for Water Stewardship 

Fair Water Footprint 

World Wildlife Foundation Water Risk Filter 

Stockholm International Water Institute and World Water Week 2023