SDG Action Manager – ett verktyg som stöttar ert arbete mot agenda 2030!

UN Global Compact lanserar verktyget SDG Action Manager för att ge alla företag möjlighet att lära sig om, hantera och direkt förbättra sitt hållbarhetsprestanda.

Även om viktiga framsteg har gjorts av näringslivet, har vi mycket mer arbete att göra för att uppnå vår vision om en bättre och mer hållbar framtid för alla.

Inte bara identifierar de hållbara utvecklingsmålen (SDG:erna) var vi borde vara 2030 för att skapa en hållbar värld vi söker, utan de ger också en unik chans för alla sektorer att samlas runt en gemensam global agenda – en som förenar oss att ta ansvar att förbättra människors liv och rädda vår planet.

Av denna anledning introducerar UN Global Compact verktyget SDG Action Manager för att ge alla företag möjlighet att lära sig om, hantera och direkt förbättra sitt hållbarhetsprestanda.

Nedan når ni vårt nya verktyg som är öppet för våra medlemmar:

https://app.bimpactassessment.net/get-started/partner/ungc