Fyra tips för arbetet med levnadslöner

Vi har samlat fyra tips för att vägleda dig och ditt företag i arbetet med levnadslöner i organisationen och leverantörskedjan. Ta del av UN Global Compacts verktyg, webbinarier och guider för att säkerställa att ditt företag är med och skapar förutsättningar för en mer rättvis och hållbar ekonomi i världen.

Idag beräknas över en miljard människor, en tredjedel av världens alla arbetstagare, tjäna mindre än nödvändigt för att få ihop till levnadslöner och därmed uppnå anständiga levnadsstandarder.

Genom att garantera en levnadslön för hela arbetsstyrkan kan företag bidra till minskade ojämlikheter och bättre levnadsstandarder för arbetare och deras familjer. Ta del av UN Global Compacts verktyg, webbinarier och guider för att förbättra ditt företags arbete med levnadslöner och skapa förutsättningar för en mer rättvis och hållbar ekonomi i världen.

1. Living Wage Analysis Tool

En text om analysverkyget samt en bild på en man och en kvinna som samtalar och tittar på en dator

Living Wage Analysis Tool är ett nytt analysverktyg framtaget av världsledande experter under UN Global Compacts Think Lab on Living Wage och är grundad i internationella standarder från International Labour Organization (ILO) och UN Guiding Principles (UNGPs) on Business and Human Rights.

Använd verktyget för att identifiera vilken verkan ditt företag behöver ta för att säkerställa levnadslöner och anständiga levnadsstandarder för arbetstagare i organisationen och hela leverantörskedjan.

Verktyget är gratis, användarvänligt och strikt konfidentiellt. Börja idag!

2. Webbinarium om att implementera levnadslöner i leverantörskedjan

En text om ett event och en bild på en man som arbetar i en fabrik/verkstad

Våra systernätverk i Finland och Schweiz & Liechtenstein bjuder in till ett webbinarium den 4 september om hur implementering av levnadslöner i leverantörskedjan kan bidra till din organisations långsiktiga hållbarhet. Under webbinariet får du lära sig mer om:

  • Definition och betydelse av levnadslöner
  • Åtgärder företag kan vidta
  • Praktiska tillvägagångssätt och exempel från företag
  • Frågor och svar

Anmäl dig här!

3. Steg för steg-guide för att implementera ett Living Wage-program

En skärmbild på en rapport om levnadslöner

Guiden ”Achieving the Living Wage Ambition: Reference Sheet and Implementation Guidance” är en del av UN Global Compacts initiativ SDG Ambition Accelerator, om syftar till att utmana organisationer att sätta mer ambitiösa mål och påskynda integrationen av de 17 Globala målen i kärnverksamheten. Den inkluderar en steg för steg-guide för att implementera ett Living Wage-program och ett strategiskt tillvägagångssätt för att förse anställda med löner som täcker deras grundläggande behov.

Läs den här!

4. Academy-utbildning: How to ensure a living wage for all employees

Texten "How to ensure a living wage for all employees" och en bild på två fiskare som tar upp fisk i ett nät

På vår utbildningsplattform Academy kan medlemmar i UN Global Compact lyssna in på ett webbinarium där experter bland annat går igenom vilka fördelar en genomtänkt lönestrategi genererar för affärsnyttan, den enskilda individen och för den långsiktiga hållbarheten i organisationen.

Lyssna in här!