Business Action to Advance the SDGs: Addressing Sustainability Issues in Practice

Detta event ger praktisk vägledning för hur företag kan bidra till de Globala målen på ett strategiskt och kraftfullt sätt genom att arbeta med prioritering, målsättning och integration. Välkommen att delta!

För att hantera de komplexa hållbarhetsutmaningar vi står inför så spelar näringslivet en central roll. Det är därför avgörande att företag vidtar konkreta och kraftfulla åtgärder för att bidra till den globala hållbarhetsagendan och säkerställa vår förmåga att uppnå de Globala målen.

Detta digitala event ger praktisk vägledning för hur företag kan bidra till de Globala målen på ett strategiskt och kraftfullt sätt genom att arbeta med prioritering, målsättning och integration.

UN Global Compact är med och delar övergripande kunskap och ge praktisk vägledning som hjälper företag i arbetet med de Globala målen och Accenture går igenom hur ’design thinking’ kan appliceras i praktiken för att adressera komplexa hållbarhetsutmaningar på ett holistiskt sätt. Därtill delar en företagsrepresentant från Fiskars med sig av deras praktiska arbete och dela värdefulla tips för hur du når framgång i arbetet med de Globala målen.

Avslutningsvis ges övergripande information om programmet SDG Ambition Accelerator, som är ett kapacitetsbyggande program från UN Global Compact för att stödja deltagande företag i deras arbete med de Globala målen.

De som talar är: 

  • Caitlin Casey, Senior Manager, Global Operations, UN Global Compact
  • Susanna Fräki, Business Designer, Sustainability Lead, Accenture
  • Juulia Rantala, Sustainability Manager, Fiskars Group

Eventet arrangeras gemensamt av UN Global Compact Network Sweden och UN Global Compact Network Finland.

Se inspelningen av eventet här!
Praktisk information

Tid: 7 september 2022, kl 14.00-15.30.
Webbmöte: Eventet gavs online.
Språk: Engelska
Deltagare: Eventet var öppet för alla företag och organisationer (deltagande i UN Global Compact krävs inte).
Registrering: Eventet var gratis. Sista anmälningsdag var 6 september kl. 13:00.
Kontakt: Har du frågor är du välkommen att mejla till info@globalcompact.se.