Target Gender Equality Accelerator

Sätt och uppnå ambitiösa jämställdhetsmål genom att delta i acceleratorprogrammet Target Gender Equality.

Target Gender Equality är ett acceleratorprogram för medlemsföretag i FN:s Global Compact som vill öka kvinnors representation och ledarskap, och säkerställa anständiga arbetsvillkor med lika lön för likvärdigt arbete. Detta för att stärka bidraget till nummer 5.5 och nummer 8.5 i de Globala målen så att en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar morgondag kan uppnås.

Genom resultatanalys, kapacitetsbyggande workshops, erfarenhetsutbyte och påverkansarbete har Target Gender Equality hittills stöttat över 1500 företag i mer än 50 länder i att sätta och uppfylla ambitiösa jämställdhetsmål.

Som deltagare i detta kostnadsfria program får ditt företag vägledning, utbildning, nätverksmöjligheter och lokalt stöd som hjälper dig att sätta och uppnå ambitiösa jämställdhetsmål.

Vänligen notera att ansökan till programmet nu är stängd. Håll gärna ögonen öppna för framtida möjligheter att gå programmet!

Vad kan du förvänta dig av deltagande i Target Gender Equality Accelerator?

 • Du får hjälp att förstå din nuvarande jämställdhetsprestation genom att använda Women’s Empowerment Principles Gender Gap Analysis Tool och utforska resultaten tillsammans med andra deltagare för att identifiera gemensamma utmaningar och möjligheter.
 • Du får utforska affärsnyttan som jämställdhet ger och förstå fördelarna med mångfald och inkludering.
 • Du ges stöttning i att sätta realistiska och ambitiösa mål för kvinnors representation och ledarskap och lika lön för likvärdigt arbete, vilket visar engagemang och handling inför dina anställda, investerare och andra intressenter.
 • Du får möjlighet att skapa ett nätverk med andra företag, FN-partners och experter för att arbeta tillsammans och överkomma hinder för jämställdhet.

Programmets upplägg

Target Gender Equality Accelerator löper över nio månader och sker huvudsakligen digitalt på engelska tillsammans med UN Global Compact Network Denmark och UN Global Compact Network Finland. Genom on demand-kurser, lokala workshops med peer-learning och globala expertsessioner får deltagarna stöttning i strategiskt jämställdhetsarbete. Programmet innehåller:

1. Foundations & frameworks

Programmet startar med att deltagarna lär känna varandra och bekantas med grundläggande koncept och ramverk, så som Women’s Empowerment Principles.

2. Performance analysis

Detta följs av att deltagarna gör en analys av det egna företagets jämställdhetsprestation genom att använda WEPs Gender Gap Analysis Tool.

3. Policies & practices

Analysen av det egna företagets jämställdhetsprestation byggs sedan vidare på, och policyer och praxis identifieras för att skapa en holistisk jämställdhetsstrategi.

4. Setting targets

Detta följs av att deltagarna tar del av kunskap, nätverkar och delar kunskap med varandra för att sätta ambitiösa jämställdhetsmål.

5. Tracking progress

Genom on demand-material, lokala och globala sessioner får deltagarna också vägledning i hur de kan sätta KPI:er och följa upp och rapportera framsteg.

6. Showcasing

Under de slutliga stegen får deltagare möjlighet att visa upp sina framsteg och lärdomar under events, och genom att synliggöra målsättningar.

De lokala workshopsen ges tillsammans med konsultföretaget Mannaz. Tidsinsatsen för hela programmet uppskattas till omkring 50 timmar för respektive företag. Det är viktigt att deltagande företag avsätter tillräckligt med tid och har ambitionen att genomföra samtliga delar av programmet.

Tidslinje för programmet

 • 31 maj: Ansökningsperioden stänger.
 • Juni – augusti: Programdeltagare bekräftas och träffas digitalt på ett välkomstwebbinarium för att få en översikt av programmet. Exakt datum kommer att meddelas till deltagarna i god tid innan tillfället äger rum.
 • Augusti – september: Företag utvärderar sin jämställdhetsprestation genom att använda WEP:s Gender Gap Analysis Tool.
 • Oktober – februari: Flertalet kapacitetsbyggande workshops äger rum och massor av material kan utforskas däremellan.
 • Mars 2024: Programavslut. Företag slutför deras handlingsplaner och förbereder sig för att dela deras nästa steg vid globala och lokala evenemang i samband med internationella kvinnodagen.

Hur deltar mitt företag?

För att delta i Target Gender Equality Accelerator behöver ditt företag uppfylla följande kriterier: 

 • Vara företagsmedlem i UN Global Compact Network Sweden.
 • Vara engagerad i att lära er om och vidta åtgärder för att öka kvinnors representation och ledarskap i näringslivet och för att säkerställa lika lön för likvärdigt arbete.
 • Vara villig att utse två företagsrepresentanter som ska delta i programaktiviteter, samt en verkställande representant som följer programutvecklingen och fungerar som en stödperson för representanterna och deltar i högnivåmöten.

Ansökan

Programmet är kostnadsfritt och alla företagsmedlemmar i UN Global Compact Network Sweden med intresse av att sätta och uppfylla ambitiösa jämställdhetsmål är varmt välkomna att ansöka. Vänligen notera att ansökan till programmet nu är stängd. Håll ögonen öppna för framtida möjligheter att gå programmet!

Antalet platser till programmet är begränsade och ansökan är inte en garanti för deltagande. Bekräftelse om plats i programmet kommer att meddelas när ansökningsperioden stängt.

Vill du veta mer?

Kontakta oss via mail på info@globalcompact.se om du har frågor om programmet.