Target Gender Equality Accelerator

Sätt och uppnå ambitiösa mål för kvinnors representation och ledarskap i ditt företag genom att delta i programmet Target Gender Equality.

Ansökningsperioden för Target Gender Equality Accelerator stängdes den 31 maj. Vill du veta mer om programmet eller hur ditt företag på andra sätt kan arbeta mot jämställdhet? Kontakta oss på info@globalcompact.se.

Target Gender Equality är ett acceleratorprogram för företag som deltar i FN:s Global Compact som vill öka kvinnors representation och ledarskap i deras företag, men också fördjupa sin implementering av Women’s Empowerment Principles. Detta för att stärka bidraget till mål nummer 5.5 i de Globala målen som kräver kvinnors fulla deltagande och lika möjligheter till ledarskap senast 2030. Genom resultatanalys, kapacitetsbyggande workshops, erfarenhetsutbyte och påverkansarbete har Target Gender Equality hittills stöttat över 800 företag i mer än 40 länder i att sätta och uppfylla ambitiösa jämställdhetsmål. Detta är första året som UN Global Compact Network Sweden erbjuder programmet och vi ser fram emot att stötta dig i ditt företags resa mot jämställdhet.

Som deltagare i detta kostnadsfria program får ditt företag vägledning, utbildning, nätverksmöjligheter och lokalt stöd som hjälper dig att sätta och uppnå ambitiösa mål för kvinnors representation och ledarskap i ditt företag.

Vad kan du förvänta dig av deltagande i Target Gender Equality Accelerator?

 • Du får hjälp att förstå din nuvarande jämställdhetsprestation genom att använda Women’s Empowerment Principles Gender Gap Analysis Tool och utforska resultaten tillsammans med andra deltagare för att identifiera gemensamma utmaningar och möjligheter.
 • Du får utforska affärsnyttan som jämställdhet ger och förstå fördelarna med mångfald och inkludering.
 • Du ges stöttning i att sätta realistiska och ambitiösa mål för kvinnors representation och ledarskap vilket visar engagemang och handling inför dina anställda, investerare och andra intressenter.
 • Du får möjlighet att skapa ett nätverk med andra företag, FN-partners och experter för att arbeta tillsammans och överkomma hinder för jämställdhet.
 • Du får chansen att nätverka med kollegor världen över i en exklusiv Target Gender Equality-grupp på LinkedIn.

Programmets upplägg

Target Gender Equality Accelerator-programmet som löper över nio månader kommer att ske digitalt och mestadels på svenska. Programmet kommer innehålla:

 1. Onboarding-webinarium för att träffa alla deltagare.
 2. Resultatanalys och resultatdiskussioner baserade på WEP:s Gender Gap Analysis Tool.
 3. Tre kapacitetsbyggande workshops:
  • Att sätta mål och definiera ambitioner
  • Strategier för framgångar
  • Mäta och kommunicera framstegen
 4. Guidande material som stöttar deltagarna i att tillämpa lärdomar inom varje företags kontext.
 5. Exklusiv tillgång till praktiska verktyg, samlingar av god praxis och lärandemöjligheter genom UN Global Compact Academy.
 6. Globala evenemang på hög nivå inklusive Target Gender Equality LIVE den 15 mars samt vägledning för hur ett företag kan vidta meningsfulla åtgärder under Internationella kvinnodagen.
 7. Möjligheter till påverkansarbete och multi-stakeholder Action Dialogues för att gemensamt höja ribban för jämställdhet.

Tidslinje för programmet

Nedan följer några hållpunkter för programmet (under 2022 – 2023):

 • 31 maj 2022: Ansökningsperioden stänger.
 • Juni: Programdeltagare bekräftas.
 • Augusti: Programdeltagare träffas digitalt på ett onboarding-webinarium och får en översikt av programmet. Exakt datum kommer att meddelas till deltagarna i god tid innan tillfället äger rum.
 • Augusti – september: Företag utvärderar sin jämställdhetsprestation genom att använda WEP:s Gender Gap Analysis Tool.
 • Oktober – februari: Tre kapacitetsbyggande workshops äger rum och massor av material kan utforskas däremellan.
 • Mars 2023: Programavslut. Företag slutför deras handlingsplaner och förbereder sig för att dela deras nästa steg vid globala och lokala evenemang i samband med internationella kvinnodagen.

Hur deltar mitt företag?

För att delta i Target Gender Equality Accelerator-programmet behöver ditt företag uppfylla följande kriterier: 

 • Vara företagsmedlem i UN Global Compact Network Sweden.
 • Vara engagerad i att lära er om företags målsättning och vidta åtgärder för att öka kvinnors representation och ledarskap i näringslivet.
 • Vara villig att utse två företagsrepresentanter som ska delta i programaktiviteter, samt en verkställande representant som följer programutvecklingen och fungerar som en stödperson för representanterna och deltar i högnivåmöten.

Target Gender Equality Accelerator fokuserar främst på privata företag. Om du är en icke-företagsorganisation som är intresserad av Target Gender Equality, kan du kontakta oss på UN Global Compact Network Sweden för att utforska potentiella möjligheter att engagera dig i initiativet.

Registrering

Programmet är kostnadsfritt och alla företagsmedlemmar i UN Global Compact Network Sweden med intresse av att sätta och uppfylla ambitiösa och realistiska jämställdhetsmål har varit varmt välkomna att ansöka från och med den 15 mars fram till 31 maj. Ansökningsperioden är nu stängd.

OBS: Antalet platser till programmet är begränsat och ansökan är inte en garanti för deltagande. Bekräftelse om plats i programmet kommer att meddelas först efter att ansökningsperioden stängt.

Vill du veta mer?

Läs mer här eller kontakta oss via mail på info@globalcompact.se om du har frågor om programmet.