Climate Ambition Accelerator

Climate Ambition Accelerator

Ta steget mot att sätta klimatmål enligt Science Based Targets (SBTs) och tydliggör vägen framåt för hur ert företag når nettonollutsläpp!

Climate Ambition Accelerator är ett sexmånaders accelerator-program som syftar till att driva kraftfulla klimatåtgärder bland alla typer av företag, oavsett storlek, bransch eller region. Oavsett var ni befinner er på ert företags hållbarhetsresa så kommer detta accelerator-program att förse er med den kunskap som behövs för sätta klimatmål enligt SBTs och Parisavtalet.

Registreringen för 2022 års Climate Ambition Accelerator har nu stängt. Som deltagare i detta kostnadsfria program får ert företag en unik möjlighet till vägledning, utbildning, nätverksmöjligheter och lokalt stöd som hjälper ert arbete med att sätta klimatmål enligt SBTs.

Deltagande i Climate Ambition Accelerator ger ert företag lärdomar om:

 • Hur ni sätter klimatmål enligt Science Based Targets (SBTs) för att nå nettonollutsläpp till år 2050.
 • Science Based Targets Initiative (SBTi) och deras målsättningskrav och metodiker samt om deras nya Net-Zero standard.
 • Hur ni skapar internt engagemang kring en ambitiös klimatagenda med hjälp av business caset bakom SBTs.
 • Hur ni kan hantera och minska er klimatpåverkan från scope 1-3 i syfte att uppnå ambitiösa klimatmål.

Programmets upplägg

Climate Ambition Accelerator-programmet som löper över ca 6 månader kommer att ske digitalt och innehålla onlinebaserade ”on-demand”-kurser, workshops som bygger teknisk kunskap och erbjuder kunskapsutbyte med andra programdeltagare. Dessutom kommer globala sessioner att ingå för att belysa praktiska exempel och best practices i förhållande till företags arbete med SBTs. I Sverige kommer programmet att genomföras i samarbete med andra Global Compact-nätverk i Norden. Programmet kommer därför huvudsakligen att ske på engelska.

Climate Ambition Accelerator består av tre moduler som bygger på varandra:

1) Foundations – grunderna för att sätta SBTs
Den första modulen kommer skapa en översikt av SBTi och djupdyka i metodiken för att sätta SBTs. Modulen kommer även att bygga kunskap från grundläggande nivå om klimatredovisning enligt GHG-protokollet scope 1-3, reda ut konceptet ”net zero” och gå igenom SBTi´s nya Net-Zero standard. Modulen tillhandahåller grundläggande kunskaper som krävs för att utforma en robust strategi för att sätta SBTs.

2) Business Case – skapa engagemang kring ambitiösa klimatmål
Denna modul kommer att fokusera på affärsnyttan som är förenad med att sätta SBTs. Ni kommer lära er hur internt engagemang kring ambitiösa klimatåtgärder kan skapas med förankring på lednings- och styrelsenivå.

3) Implementation – strategier för att reducera era klimatutsläpp
I denna avslutande modul kommer ni lära er hur företagets globala klimatutsläpp kan hanteras samt om olika strategier för att reducera utsläppen i enlighet med ambitiösa klimatmål. Ni kommer även lära er om olika tillvägagångssätt för att reducera företagets klimatutsläpp från scope 1 och 2 samt hur er värdekedja kan engageras för att reducera indirekta utsläpp från scope 3.

Tidsinsatsen för hela programmet uppskattas till omkring 30 timmar för respektive företagsrepresentant. Det är viktigt att deltagande företag avsätter tillräckligt med tid och har ambitionen att genomföra samtliga delar av programmet.

Tidslinje för programmet

Nedan följer några hållpunkter för programmet (under 2022):

 • 15 maj: Ansökningsperioden stänger.
 • Maj: Programdeltagare bekräftas och får tillgång till inlärningsplattformen som innehåller onlinebaserat utbildningsmaterial.
 • 9 juni: Programdeltagare träffas digitalt på ett introduktionswebbinar och får en översikt av programmet.
 • Augusti / september: Modul 1 inleds och därefter pågår återstående moduler fram till december. Varje modul innehåller både digitala workshops och onlinebaserat utbildningsmaterial.
 • December: Programavslut.

Hur deltar mitt företag?

För att delta i Climate Ambition Accelerator-programmet behöver ert företag uppfylla följande kriterier: 

 • Vara företagsmedlem i UN Global Compact Network Sweden.
 • Ha ett intresse av att sätta ambitiösa klimatmål för att reducera sina klimatutsläpp i linje med vad som krävs för att uppnå målen i Parisavtalet.
 • Vara villig att utse två företagsrepresentanter som ska delta i programaktiviteter, samt en verkställande representant som följer programutvecklingen och fungerar som en stödperson för representanterna och deltar i högnivåmöten. Då programinnehållet till stor del är av teknisk karaktär, är det lämpligt att representanterna har goda insikter i ert operativa klimatarbete, exempelvis kring rapportering av klimatutsläpp.
 • Programmet är inte lämpligt för företag som redan har godkända SBTs.

Registrering

Registreringen till programmet har nu stängt. I övrigt är programmet kostnadsfritt och alla företagsmedlemmar i UN Global Compact Network Sweden med intresse av att sätta ambitiösa klimatmål i enlighet med Parisavtalet har varit välkomna att registrera sig. 

OBS: Antalet platser till programmet är begränsat och ansökan är inte en garanti för deltagande. Bekräftelse om plats i programmet kommer att meddelas när ansökningsperioden stängt.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill höra mer om Climate Ambition Accelerator: info@globalcompact.se

Material

Är ditt företag inte deltagare i UN Global Compact ?

För mer information om deltagande i UN Global Compact, klicka här.
Kontakta oss på info@globalcompact.se för att lära dig mer.