Climate Ambition Accelerator

Registrera er till Climate Ambition Accelerator

Ta steget mot att sätta klimatmål enligt Science Based Targets (SBTs) och tydliggör vägen framåt för hur ert företag når nettonollutsläpp!

Climate Ambition Accelerator är ett sexmånaders accelerator-program som syftar till att driva kraftfulla klimatåtgärder bland alla typer av företag, oavsett storlek, bransch eller region. Oavsett var ni befinner er på ert företags hållbarhetsresa så kommer detta accelerator-program att förse er med den kunskap som behövs för sätta klimatmål enligt SBTs och Parisavtalet.

Som deltagare i detta kostnadsfria program får ert företag en unik möjlighet till vägledning, utbildning, nätverksmöjligheter och lokalt stöd som hjälper ert arbete med att sätta klimatmål enligt SBTs.

Deltagande i Climate Ambition Accelerator ger ert företag lärdomar om:

 • Hur ni sätter klimatmål enligt Science Based Targets (SBTs) för att nå nettonollutsläpp till år 2050.
 • Grundläggande kunskaper för att utforma en robust strategi gentemot ambitiösa SBTs.
 • Hur ni kan skapa internt engagemang för att driva ambitiösa klimatåtgärder med förankring på lednings- och styrelsenivå.
 • Hur ni kan hantera era globala klimatutsläpp samt olika strategier för att reducera utsläppen i enlighet med ambitiösa klimatmål.
 • Hur ni kan reducera klimatutsläpp från scope 1 och 2 samt engagera er värdekedja för att reducera de indirekta utsläppen från scope 3.

Programmets upplägg

Climate Ambition Accelerator-programmet som löper över ca 6 månader kommer att ske digitalt och innehålla webbaserade ”on-demand”-kurser, workshops som bygger teknisk kunskap och erbjuder kunskapsutbyte med andra programdeltagare. Dessutom kommer globala sessioner att ingå som belyser praktiska exempel och best practices i förhållande till företags arbete med SBTs. I Sverige kommer programmet att genomföras i samarbete med andra Global Compact-nätverk i Norden. Programmet kommer därför huvudsakligen att ske på engelska.

Programmet kommer att erbjuda två olika spår. Ett för företag som befinner sig tidigt på sin resa mot att sätta SBTs. Här kommer fokus inledningsvis vara på att bygga mer grundläggande kunskaper. För företag med avancerad kunskapsnivå kommer det finnas ett spår som bygger mer avancerad kunskap redan från början. Slutdestinationen är dock densamma och spåren sammanflätas i modul 3.

Climate Ambition Accelerator består av tre moduler som bygger på varandra:

1) Foundations – lär er om grunderna för att sätta SBTs
Den första modulen kommer djupdyka i metodiken för att sätta SBTs. Från grundläggande utsläppsrapportering av växthusgaser (GHG reporting) för de som söker mer grundläggande kunskap, till mer djupgående diskussioner kring konceptet om nettonollutsläpp för de som befinner sig på en mer avancerad kunskapsnivå. Modulen bygger de grundläggande kunskaper som ni behöver för att utforma en robust strategi gentemot ambitiösa SBTs.

2) Business Case – lär er om hur internt engagemang kan skapas kring ambitiösa klimatmål
Denna modul kommer att fokusera på affärsnyttan som är förenad med att sätta SBTs. Ni kommer att lära er hur internt engagemang kan skapas för att driva ambitiösa klimatåtgärder med förankring på lednings- och styrelsenivå. Modulen kommer dessutom behandla interna KPIer och engagemangsmöjligheter för interna intressenter och beslutsfattare.

3) Implementation – lär er om strategier för att reducera era klimatutsläpp
I denna avslutande modul kommer ni lära er hur företagets globala klimatutsläpp kan hanteras samt om olika strategier för att reducera utsläppen i enlighet med ambitiösa klimatmål. Ni kommer även lära er om olika tillvägagångssätt för att reducera företagets klimatutsläpp från scope 1 och 2 samt hur er värdekedja kan engageras för att reducera indirekta utsläpp från scope 3.

Tidsinsatsen för hela programmet uppskattas till minst 30 timmar för respektive företagsrepresentant. Det är viktigt att deltagande företag avsätter tillräckligt med tid och har ambitionen att genomföra samtliga delar av programmet.

Tidslinje för programmet

Nedan följer några hållpunkter för programmet:

 • 22 april – 21 juni: Programmet är öppet för anmälan (förutsatt att inte platserna fylls).
 • 22 juni: Programmet startar med modul 1 ”Foundations”.
  Webbaserade ”on-demand”-kurser kommer då att tillgängliggöras. Dessa korta kurser är tillgängliga för flexibel streaming. Inga webbaserade workshops som kräver din digitala närvaro kommer att ske under sommarperioden med respekt för semestertider.
 • 31 augusti : Preliminärt sker programmets första webbaserade workshop för modul 1 vid detta datum.
 • December 2021: Programmet avslutas.

Hur deltar mitt företag?

För att delta i Climate Ambition Accelerator-programmet behöver ert företag uppfylla följande kriterier: 

 • Vara företagsmedlem i Global Compact Network Sweden.
 • Ha ett intresse av att sätta ambitiösa klimatmål för att reducera sina klimatutsläpp i enlighet med vad som krävs för att uppnå målen i Parisavtalet.
 • Vara villig att utse två företagsrepresentanter som ska delta i programaktiviteter, samt en verkställande representant som följer programutvecklingen och fungerar som en stödperson för representanterna och deltar i högnivåmöten. Då programinnehållet till stor del är av teknisk karaktär, är det lämpligt att representanterna har goda insikter i ert operativa klimatarbete, exempelvis kring rapportering av klimatutsläpp.

Registrering

OBS: Antalet platser är begränsat, så missa inte chansen att anmäla ert företag!

Deltagande i programmet är kostnadsfritt för företagsmedlemmar.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill höra mer om Climate Ambition Accelerator: info@globalcompact.se

Material

Är ditt företag inte deltagare i UN Global Compact ?

Kontakta oss på info@globalcompact.se för att lära dig mer.