What´s next in sustainability – a conversation with Georg Kell on Ai, finance and bold leadership

Välkommen till ett samtal med UN Global Compacts grundare Georg Kell om framtiden inom hållbara investeringar.

Välkommen till ett samtal med Georg Kell What´s next in sustainability – a conversation on Ai, finance and bold leadership. Georg kommer bland annat att dela med sig av sina tankar kring innovation, framtidens hållbara investeringar och vad som är viktigt ledarskap i en snabbt föränderlig geopolitisk verklighet. 

Datum: 27 november
Tid: Kl. 16-17
Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19

Georg Kell är grundare till UN Global Compact och var nätverkets Executive Director mellan 2000 och 2015. Han var också med och startade upp Global Compacts systerinitiativ PRI (Principles for Responsible Investment) och PRME (Principles on Responsible Management Education). Idag är Georg styrelseordförande för det tyska teknikföretaget Arabesque som använder Ai och big data för att bedöma hållbarhetsprestanda för investeringsanalys och beslutsfattande. Han sitter också i Volkswagen Sustainability Council. 

Efter samtalet ges möjlighet att ställa frågor till Georg Kell och därefter nätverka med andra inbjudna gäster.

För frågor om eventet hör av dig till frida.koff@globalcompact.se.

https://eu.invajo.com/l/B7bYTOx35r