UN Global Compact at COP28

Är ditt företag en del av UN Global Compact? Deltar ni i COP28 i år? Välkommen att delta i UN Global Compacts evenemang under COP28. Besök den här sidan för en översikt över evenemang som kommer att inspirera dig att driva åtgärder mot klimatförändringar.