TNFD webinar: Implementing CSRD and TNFD reporting

Hur relaterar TNFD-ramverket till de nya rapporteringskraven i European Sustainability Reporting Standards (ESRS)? Detta kommer vi fördjupa oss inom under detta webbinarium.