Sektorspecifika SBTi-sessioner

Via Academy arrangeras sex sektorspecifika Q&A-sessioner kring Science Based Target Initiative (SBTi). Har du en förståelse för SBTi och tillhör en av sektorerna energi, byggnader, IT, FLAG, finansiella aktörer eller transport? Välkommen att registrera dig här.