Öppen frågestund: Communication on Progress 2024

Du får tillfälle att ställa alla dina frågor kring genomförandet av Communication on Progress (CoP) 2024.

Communication on Progress (CoP) är en viktig del av att vara medlem i United Nations Global Compact. Genom ett standardiserat frågeformulär uppvisar samtliga företag inom initiativet årligen hur de arbetar med hållbarhetsfrågor och agerar ansvarsfullt. Den universella perioden för att genomföra CoP:n är 1 april – 31 juli 2024.

För att stötta våra medlemmar i genomförandet bjuder vi in till denna frågestund där du får möjlighet att ställa specifika frågor kopplade till CoP-frågeformulärets områden och frågor, men också andra, mer generella frågor, som berör CoP:n. Ämnesexperter från Ramboll kommer medverka under frågestunden för att ge dig vägledning.

Målgrupp:

Frågestunden är relevant för alla företag som är medlemmar i UN Global Compact Network Sweden och riktar sig i första hand till dig som genomför er CoP.

Praktisk information:

Datum och tid: 3 maj kl. 09-10.
Format
: Frågestunden sker online. Länk skickas ut till de som registrerat sig en timme innan.
Deltagare: Alla som är anställda hos medlem i UN Global Compact Network Sweden.
Registrering: Deltagande är gratis. Anmäl dig senast 1 timme innan.

Anmälan: