Introduktion till EU:s kommande lagkrav om Human rights due diligence

Välkommen på en introduktion till EU:s kommande lagkrav om due diligence av mänskliga rättigheter! Webbinariet kommer beskriva hur företag rent praktiskt kan arbeta med att respektera mänskliga rättigheter utifrån existerande ramverk.

Just nu utformas en ny EU-lag som kommer kräva att företag genomför en Human rights due diligence inom ramen för sitt arbete med att respektera mänskliga rättigheter. Lagkravet väntas beröra alla företag och dessutom innehålla sanktioner för den som inte uppfyller de nya kraven.

Detta webbsända event kommer att ge en introduktion till EU:s kommande lagkrav om due diligence av mänskliga rättigheter samt beskriva hur företag rent praktiskt kan arbeta med att respektera mänskliga rättigheter utifrån existerande ramverk.

Dessutom kommer en interaktiv del att ingå där du som åhörare får möjlighet att diskutera utmaningarna i arbetet med mänskliga rättigheter och vad kommande lagkrav väntas innebära för din verksamhet. Genom detta hoppas vi skapa insikter kring vilken typ av stöd från UN Global Compact eller beslutsfattare som efterfrågas av våra medlemmar inom området.

Moderator för eventet är Théo Jaekel, Corporate Responsibility Expert på Ericsson och inbjudna talare är:

  • Sandra Atler, Director of Enact Human Rights and Business Practice Group, Enact.
  • Måns Molander, Nordic Director, Human Rights Watch.
  • Cecilia Ekholm, Sveriges ambassadör för hållbart företagande, UD.

Eventet kommer bland annat att behandla:

  • Vilka krav och sanktioner väntas ingå i EU-kommissionens kommande lagkrav på due diligence inom mänskliga rättigheter?
  • Vad väntas lagkravet innebära för företagens arbete med mänskliga rättigheter?
  • Hur kan företagen rusta sig för kommande lagändringar?
  • Vilka är nycklarna för ett framgångsrikt arbete med att respektera mänskliga rättigheter?
  • Diskussion: Vilket stöd hade hjälpt ert arbete med att respektera mänskliga rättigheter?
Målgrupp för eventet

Eventet riktar sig till den som vill få en introduktion till EU:s kommande lagkrav om Human rights due diligence, samt till den som vill bygga grundläggande kunskaper kring hur företag rent praktiskt kan arbeta med att respektera mänskliga rättigheter.
Eventet lämpar sig för såväl stora som små företag då EU:s lagkrav väntas beröra samtliga företag.
Det är heller inte nödvändigt att ha hållbarhet som huvudarbetsuppgift, så bjud gärna in kollegor som berörs av ert arbete med mänskliga rättigheter.

Praktisk information

Tid: 23 mars 2021, kl. 09.00-10.30.
Webbevent: Eventet sker online. Länken till webbeventet skickas ut en vardag före seminariet.
Deltagare: Alla som är anställda hos medlem i Global Compact Network Sweden.
Registrering: Seminariet är gratis. Sista anmälningsdag är 21 mars.
Kontakt: Har du frågor om seminariet är du välkommen att mejla till info@globalcompact.se